Типове индустрии

Всяка индустрия вече има отношение към дигиталния маркетинг, доколкото живеем в дигитална ера. Потребителските пътеки включват консумиране на съдържание в сайтове, социални мрежи, форуми. Пътеките в дигиталния маркетинг за B2B, но и при финансови и образователни услуги, инвестиционни стоки и т.н., включват множество интеракции по проучване с цел намаляване на риска и оптимизиране на крайния разход на ресурси. В другия полюс са бързооборотните стоки, където по-ниската стойност и ниво на възприет и реален риск намалява значението на проучването за сметка на привличането, действието и развитието на лоялност.

Вижте добрите практики, които прилагаме по индустрии, както и детайлните примери за успешен дигитален маркетинг за FMCG, В2В, IT и Tech компании, финансови услуги, образователни услуги и други.

Business to business (B2B)

IT и технологии

Дигитален маркетинг за търговия на дребно

Дигитален маркетинг за компании, предлагащи обучения

IT и технологии

Дигитален маркетинг за търговия на дребно