Premium реклама и native advertising

Като допълнение към performance маркетинг кампаниите, които управляваме, често по желание на клиентите планираме и присъствие в големите български онлайн медии. Това включва както стандартно медия планиране на банер формати на CPM модел, така и по-нестандартни такива от типа на native, брандирани рубрики и теми, игри с потребителите и други. Нашите партньори са гъвкави и креативни и подхождат с индивидуално решение и проект за всеки наш клиент. Това дава възможност да се достигне по най-подходящия и ангажиращ начин до таргет потребителите на бранда и да се постигне максимална ефективност в рамките на избраната медия, което е основният фокус на агенцията.

Текущи проекта

Текущи клиенти

Професионалисти

% human

premium

Premium реклама

Премиум банер рекламата е добре известна сред българските рекламодатели. Тя представлява закупуване на определени банер позиции и формати в рамките на дадена медия на фиксирана цена за 1000 импресии /CPM/. Използването на този тип реклама е много подходящо при провеждането на обширни национални кампании, където основната задача е достигане до голяма аудитория с цел информация за дадена промоция, като не на всяка цена се търси директен трафик към сайта. Големите видими формати от типа на wallpaper/branding дават възможност да се разгърне креативна идея още в рамките на самия банер. Останалите стандартни банер формати пък са идеално допълнение към performance рекламните канали, тъй като обогатяват микса и разширяват обхвата на кампанията.

Native advertising

Native съдържанието се отличава със своята индивидуалност и се създава според типа бизнес и нуждата на всеки отделен клиент. То се позиционира заедно с останалото авторско съдържание на медията и спазва нейния стил на комуникация и творчески подход. Кампанията с native съдържание може да е както публикуване на един единствен материал, така и да бъде разгърната в голям проект със серия от материали, игри и различни типове взаимодействие с аудиторията. Това включва предложения за теми и създаване на съдържание от страна на медията, както и най-подходящите методи за дистрибутиране.
native

Част от нашите партньори