Стратегия, кампании и съдържание в Twitter

Уникалността на Twitter като социална мрежа е възможността да се комуникира с аудиторията чрез кратки, духовити съобщения на интересни и популярни за момента теми. С помощта на инструментариума на социалната мрежа брандове и потребители могат да достигат едни до други и да се ангажират в смислени разговори. Ако някъде можем да загубим представа за времето, обсъждайки най-популярните теми и спорни мнения, това е Twitter - не сме ли прави?

Текущи проекта

Текущи клиенти

Професионалисти

% human

За кои брандове е подходящо присъствието в Twitter?

Компаниите, които вземат решение да поддържат своето присъствие в тази социална платформа, трябва: 

Icon 1 1
да работят и наложат свой уникален tone of voice, който по естествен начин да комуникира ценностите на бранда;
Icon 2
да са готови да експериментират със съдържанието си в Twitter, като включват в него ангажиращи вниманието снимки, гифчета, кратки видеа и линкове;
Icon 3
да имат готовността да се включват с релевантни коментари на популярни теми.

Какви услуги включва създаването на стратегии, кампании и съдържание в Twitter?

  • Проучване на трендовете
  • Стратегия на съдържанието
  • Постинг план
  • Планиране на отделни кампании и интегрирането им в общата стратегия
  • Доклад и отчети
  • Проследяване на конкурентни брандове
  • Оптимизиране на планираното съдържание и активности на всеки месец, тримесечие и година

Какви стъпки включва създаването на стратегии, кампании и съдържание в Twitter?

Стъпките за създаване на стратегии, кампании и съдържание за Twitter се определят от дългосрочната цел, която компанията е заложила да се постигне чрез активностите. Ако задачата пред нас е да създадем общност около бранда, то бихме преминали през следните стъпки:

1

Определяне на релевантни и интересни теми на комуникация

2

Създаване на уникален tone of voice и тестване как се възприема от аудиторията

3

Залагане на ключови метрики, които да проследят успешността на съдържанието

5

Тестване на нови формати и оптимизиране на тяхното ползване, докато не се достигне оптималната им ефективност

4

Прилагане на доказани подходи в създаването на съдържание за платформата за постигане на добри начални резултати