Стратегия

Стратегията е това, което прави една компания дългосрочно успешна - имаме репутацията да създаваме правилните стратегии за дигитален маркетинг и след това да ги реализираме безупречно. И разбира се, да отчитаме обратната връзка в хода на реализацията с цел постигане на оптимална ефективност и ефикасност. Ефективност, като залагане на още по-значими бизнес и маркетинг цели за дигиталния маркетинг. И ефикасност, защото в дигиталния маркетинг двете вървят ръка за ръка - постигане на целите при оптимално използване на ресурсите. Залагането в стратегиите на постоянен и вътрешно вграден процес на фази и на обратна връзка ни позволява да насочваме ресурсите там, където работят най-много, и да ограничаваме неоптимално изразходваните такива.

Защо стратегия за дигитален маркетинг?

Всички стратегии, които създаваме, са основани на ключовите елементи от бизнес модела на клиента ни. Съответно:

 

  • целите, които залагаме, са значими за компанията и са амбициозни, но постижими;
  • предвиждаме фази за тестване, разгръщане, скалиране – всяка фаза надгражда предходната, защото вече имаме повече
  • информация, повече потребители с релевантно поведение;
  • съдържанието и каналите са взаимносвързани и се надграждат един върху друг.

Етапът “стратегия” може ли да бъде пропуснат?

Отговорът е: “зависи”. Ето какво определя дали има нужда от отделен етал за дигитална стратегия:

  • степента на развитие на маркетинга на клиента
  • степента на развитие на дигиталния маркетинг на клиента
  • какви са целите на клиента – стратегически, тактически или оперативни

Понякога създаваме интегрирана стратегия, понякога стратегия за даден канал, а понякога – стартираме с тактически дейности и съвместно създаваме стратегията.