Xplora в медиите

Стараем се да сме пример за добри практики – в устойчивото развитие на един бизнес, в дигиталния маркетинг, като преподаватели и обучители, като работодатели. В тази връзка често медиите споделят за нас или ни интервюират.

Можеш да намериш наши статии и в колонката за маркетинг на Xplora в списание “твоят Бизнес”. Жоро Малчев, управляващ съдружник в агенцията, е написал няколко статии за списание Forbes с примери за бизнес подходите, които ползваме.

За какво винаги има бюджет

Жоро Малчев, управляващ съдружник в Xplora, даде интервю за “Капитал”, в което споделя, че бюджет винаги има и ще има за работещите неща - това за агенцията означава качествена маркетинг информация, бързина на реакция, безупречно изпълнение и actionable обратна връзка.
Конкретно в момента дигиталният маркетинг е точният канал за информация в реално време от пазара и за тестване на промени в елементите на стойностното предложение, което позволява детайлно планиране, безупречно реализиране, анализ и подобрение на използвания подход.

Xplora е избрана за дигитална агенция на ОББ и ДЗИ

Вестник “Капитал” отрази избора на агенцията ни за дигиталния маркетинг на две от най- големите компании във финансовия и застрахователния сектор. “Нов партньор от ОББ и ДЗИ имат и в лицето на Xplora, която поема дигиталното обслужване на брандовете. Мила Миленова, директор "Корпоративни и маркетингови комуникации" на групата, сподели, че компанията е търсила партньор, който може да предложи едновременно силно творческо изпълнение и планиране в дигитална среда.”

Маркетинг колонка с Xplora в списание “твоят Бизнес”

С удоволствие споделяме добри практики на теми като маркетинг в дигиталната ера, определяне на маркетинг бюджетите, макро- и микроцели и отговорностите на вътрешните и външните екипи, грешките при работа с агенция и т.н.

Ще намерите и статии за важността от обучения по дигитален маркетинг за екипите в компаниите.

Xplora е избрана за дигитална агенция на сладкарници “Неделя”

Вестник “Капитал” отрази защо екипът на сладкарници “Неделя” избра агенцията ни за дигиталния маркетинг на компанията в България и Румъния.

“Сред критериите за избор на нова агенция от сладкарници "Неделя" посочват, че са търсили компания, която да се грижи както за социалните им мрежи, така и да има опит в други дигитални канали и онлайн инструменти. "Важно беше агенцията да има системен подход, но и готовност за експерименти и намиране на най-доброто и работещо решение, измерими и ясни цели, разбиране на аудиторията, тенденциите и бизнеса ни."

Как да дадете стойност на новите три типа потребители?

От списание Forbes оценяват добрите практики и приложимите съвети, които даваме. Споделяме за ключови аудитории, за тестовете и за валидирането на поведението на потребителите, за ключови маркетинг подходи.

Разказваме и за добрите бизнес практики в агенцията ни по отчитане на текущото състояние и по надграждане чрез приложими модели като KISS.

Xplora е избрана за дигитална агенция на “Престиж 96”

Вестник “Капитал” детайлно отрази защо от “Престиж 96” ни се довериха за дигиталния маркетинг на всички брандове на фирмата.

“В избора си на нова агенция рекламодателят е оценявал най-вече конкретните дигитални стратегии, които всеки от участниците е представил, така, че да бъдат по-близко до целевите си аудитории. От значение за избора е бил също и предложеният бюджет за изпълнението на дигиталната комуникация и начинът, по който тя се вписва в цялостния медиен микс на компанията.”