Презентации и наръчници

Нерядко клиенти се обръщат към нас за съдействие за създаване на наръчници или на темплейти за презентации. Защо? Защото в техния сектор важна част от комуникацията им се извършва именно под формата на наръчници, които се изпращат или са налични за ключови партньори и клиенти. А някои от тях правят много презентации и за тях е важно както да комуникират нивото си на професионализъм чрез стила и брандирането на презентациите, така и да улеснят екипите си при създаването на всяка отделна презентация.

Колко добри сте в създаването на наръчници и презентации?

Създали сме наръчници за някои от големите ни B2B клиенти, като сме акцентирали на приложимостта и ползваемостта на тези наръчници. Отново за B2B клиенти сме създали редица темплейти за презентации – изцяло съобразени с брандинг принципите, така и с конкретните нужди на създаващите презентации.