Инфлуенсър маркетинг

Доверете ни се да изградим заедно вашата успешна инфлуенсър маркетинг кампания. Ще създадем устойчива стратегия за вас, в която ще изберем релевантни за бранда инфлуенсъри и ще заложим целите, които искате да постигнете с нея. Имаме сериозен опит в работата с влиятелни лица, който ни помага структурирано да менажираме работния процес..Креативността също е една от нашите суперсили, а когато създаваме криейтив решение, то винаги е съобразено с бранда, както и със съгласуваната стратегия за постигане на бизнес и маркетинг целите. Не пропускаме и един от най-важните елементи, а именно - проследяването и анализирането на резултатите от този тип кампании.

В рамките на всеки един месец имаме десетки кампании с инфлуенсъри:

 • няколко кампании със създаване на UGC (user generated content), подпомогнато от подходящия инфлуенсър
 • няколко тактически активации, ползващи значителен брой инфлуенсъри, с цел достигане до оптималните аудитории и при позлване на наложени масови механики за ангажиране на потребителите
 • няколко кампании, свързани с покупка или друг тип конверсия

С голяма част от инфлуенсърите в България имае вече изградени отлични отношения и нещата се случват по правилния начин – инфлуенсърът има свободата, познавайки аудиторията си, да създаде правилното съдържание, което да постигне търсения резултат за бранда.

Текущи проекта

Текущи клиенти

Професионалисти

% human

е инфлуенсър маркетингът

Какво е инфлуенсър маркетингът?

Инфлуенсър маркетингът е подход, който е част от цялостната маркетингова стратегия на бранда. Той се базира на партньорства с инфлуенсъри, които имат ангажирана и лоялна аудитория в социалните мрежи и дигитални платформи. Съвместно с инфлуенсърите брандът изгражда кампании за позициониране на услугата или продукта с цел засилване на доверието и разпознаваемостта, чрез които стимулира таргет аудиториите да извършат желано действие като ангажираност със съдържанието, покупка и др.

Какво НЕ е инфлуенсър маркетингът?

 • Самоцелна работа с известни личности
 • Неестествено позициониране на продукт/услуга в ежедневието на инфлуенсъра
 • Организиране на самоцелни giveaway-и с единствен стремеж повишаване на последователите
 • Достигане до екстремно широка аудитория без ясна цел
 • Начин за постигане на незабавни маркетинг резултати

Какво можем да постигнем с инфлуенсър кампания?

Стартирайки инфлуенсър кампания, е много важно да имаме ясна стратегия какво искаме да постигнем и какво е възможно на база на бюджет, тайминг и специфики на бизнеса.

Инфлуенсър маркетингът не се възприема като прекъсване на съдържанието, което консумира потребителят, както често се случва при стандартната реклама в онлайн пространството. По-скоро е дестинацията – това са влиятелни личности, които потребителите вече харесват, свикнали са да гледат и целенасочено са се абонирали и следват техните канали. Това ни дава възможност да достигнем по естествен и ненатрапчив начин до таргет аудиторията, изграждайки “по-топла” връзка с нея, като ѝ говорим на по-човешки език, а не толкова корпоративно, както предразполагат повечето бранд профили.

можем да постигнем с инфлуенсър кампания
По-силна разпознаваемост на бранда
Engagement 1
Ангажираност на аудиторията
аудитории
Достигане до нови аудитории
Lead generation
Тестване на различни подходи и комуникация
Създаване на различно съдържание

На какво “стъпваме” за изграждането на успешна инфлуенсър кампания?

 • Креативната идея, базирана на посланието, аудиторията и нейните интереси, както и целите на бранда.
 • Разпределението на съдържание спрямо създателите на съдържание, социални мрежи и формати ни помага да постигнем балансирано покритие.
 • Добрата комуникация между бранд, посредник и създател на съдържание е ключова за всеки етап от кампанията.
 • Креативната свобода за създателя на съдържание е важна, за да може той да представи съдържанието си по оптимален начин.

КАКВИ ПРОЦЕСИ ВКЛЮЧВА  ИНФЛУЕНСЪР КАМПАНИЯта?

Управлението и планирането на инфлуенсър кампаниите включва множество процеси, които е важно да бъдат следвани и анализирани за постигането на добри резултати.
 • Определяне на цели на кампанията
 • Изграждане на стратегия, избирайки на база целите – канали и формати
 • Избор на инфлуенсъри
 • Брифиране на инфлуенсъри
 • Координиране на кампанията от създаване на съдържанието през публикуването до неговото модериране
 • Доклад, който обобщава цялостното представяне на кампанията – детайлно анализиране на постигнатите цели, изкарване на основни изводи от кампанията и препоръки за следващи активации
услуги включва създаването на email marketing пакета 1
цели можете да постигате във Facebook кампании

Как измерваме ефективността на инфлуенсър кампаниите?

За да може да измерите ефекта от всяка кампанията, трябва още в началото ѝ да имате предварително зададени KPIs, които да бъдат на база на предишна кампания или статистика. Те трябва да имат основа, на която да бъдат заложени, а не да бъдат прямо усещане или желание за даден резултат.

Едни от важните метрики, на които задължително трябва да се обърне внимание, са impressions, reach, mentions, engagement rate, story views, reactions, comments, shares, traffic, които са определени като важни за кампанията. На база на тези данни се прави отчет и анализ с препоръки за следващи кампании. Може да се дадат препоръки кои инфлуенсъри имат потенциал да станат посланици на бранда, с кои има нужда да се работи за надграждане и с кои е по-добре да се прекрати партньорството.

Друга възможност за проследяване на резултатите е т.нар. Affiliate маркетинг, чрез който брандът предоставя на инфлуенсъра линк или персонализиран код, които да комуникира към своята аудитория с ясен CTA (call-to-action). По този начин брандът може ясно да проследи активността, генерирана от този линк или код. При подобни кампании възвръщаемостта на инвестицията може да се проследи до последната стотинка и поради спецификите си е подходящ за брандове с онлайн магазини.