Реализация

Както във всяка област, така и в дигиталния маркетинг или правиш нещо, или не го правиш - няма как да опиташ да пускаш реклама, или да опиташ да направиш видео. Често много отлични идеи не се случват, защото не са правилно планирани и след това не са безупречно реализирани.

Имаме репутацията да случваме нещата. По начина, по който сме се ангажирали. И в рамките на плана, на ресурсите и на времевата рамка, които сме съгласували. И съобразено със стратегията за съответния дигитален канал и цялостния дигитален маркетинг. Независимо дали е B2B, B2B2C, B2C, НПО и т.н.

Защо е важна безупречната реализация в дигиталния маркетинг?

Много е важно да сме сигурни, че всичко е правилно реализирано – представяне на бранда и на стойностното предложение, формати, канали, реклама, защото само тогава имаме адекватна, акуратна и актуална информация дали даден подход и техника работи за нас. Както сте прочели в статията ни, бюджет за работещи неща винаги има. Важното е да сме планирали и изпълнили безупречно съответната кампания или комуникация на сайта, лендинг страницата, Instagram, YouTube, LinkedIn, премиум медия, имейл марктетинг и т.н., за да можем да покажем кога и каква информация сме извлекли и какви резултати са постигнати. Тогава разговорът не е “дали…”, а “как…” и “кога ще…”.

    Как разбираме дали е имало проблем с реализацията?

    Когато започваме да работим с нов клиент, винаги събираме първоначална информация и често се оказва, че даден канал или формат не е бил правилно реализиран. Как разбираме това? Като съответната компания попълни нашия бриф и в секцията “Дайте ни примери за успешни или неуспешни кампании” клиентът не изложи примери. Няма нищо лошо в неуспешна кампания, ако знаеш защо е била неуспешна. Също така е много важно да знаеш кои кампании защо са били успешни. За да можеш да ги скалираш и надграждаш. В този случай си казваме: “Потенциал има – нека покажем какво е безупречно изпълнение, което се случва в рамките на съгласуваните стратегия и план”.

    Всички сме космонавти в автобиографиите си. Толкова ли сте добри в реализацията на кампании и комуникация в дигиталния маркетинг?

    Много бихме искали да се убедиш само по потребителската пътека, която сме ти подготвили. Следващата стъпка е да видиш колко от клиентите ни споделят именно за тази безупречна реализация в рамките на съгласуваните план и стратегия. 🙂