Ексклузивно съдържание за Google Analytics 4

superHUMAN Блог

Как moodboard-ът помага за по-плавен работен процес между дизайнер и клиент

Може да се каже, че меметата и шегите на тема “дизайнер-клиент” са безкрайни и това не е случайно. В практиката се случва двете страни да имат различни възгледи за визуалното развитие на даден проект. Проблемът идва, когато тези различия се сблъскат в последния момент преди крайния срок, когато вече са вложени твърде много време, усилия и средства и от двете страни.  

Решението тези ситуации да се сведат до минимум, е клиентът да е въведен в работния процес още от самото начало. В крайна сметка дизайнерът и клиентът имат една обща цел – да се създаде ефективен и естетически-издържан продукт, отговарящ на духа на марката и предаващ нейното основно послание. 

Основна и важна стъпка в дизайн процеса е създаването на Moodboard. 

Какво е Moodboard?

Най-общо казано “Moodboard” (букв. преведено – дъска на настроението) е компилация от елементи, които предават определено настроение, дават визуална референция и служат за вдъхновение. Елементите, които може да съдържа, са най-разнообразни – снимки, илюстрации, цветови схеми, шрифтове, иконки, анимации. 

Как Moodboard-ът помага на работния процес?

  1. Подобрява ефективността

Създаването на един moodboard не отнема твърде много време на дизайнера. Той не съдържа в себе си конкретни дизайн решения. Неговата цел е да създаде необходимото настроение и да породи емоциите, които се очакват от крайния продукт. Използвайки moodboard, с който да се представи идеята пред клиента, се улеснява колаборацията между двете страни. Още на ранен етап в проекта можем да сме сигурни, че вървим в една и съща посока. 

  1. Заздравява връзката с клиента

Въвличането на клиента в начален етап от дизайн процеса засилва усещането, че двете страни работят заедно за една обща цел. Ефективното изслушване и обсъждане на всеки етап помага за достигане на най-добри резултати. 

  1. Освобождава въображението 

Moodboard-ът е мястото за експерименти. Там дизайнерът може да прави смели комбинации между цветове, форми, текстури, шрифтове, докато намери най-подходящата. След това той служи за основа, върху която може да се стъпи, и помага да се избегне първоначалния блокаж пред “белия лист”.

Примери за Moodboard-и и как ги използваме ние

Фотосесия за website на доктор Стани Кръстев 

Предизвикателството в тази фотосесия беше, че не искахме да представим д-р Кръстев като типично медицинско лице, но в същото време снимките трябваше да са и достатъчно сериозни спрямо професията му. Отделно искахме да предадем и усещането за него и какъв човек е той извън работата си, едновременно вдъхвайки доверие и какъв добър професионалист е.  

Moodboard article 01 vertical 1

Създадохме три moodboard-а, доста различни един от друг. В първия избрахме типични лекарски фотографии, във втория вкарахме повече бизнес насоченост, а в третия подбрахме по-творчески предложения. Използвахме три абсолютно различни посоки, които да обсъдим на среща с клиента и да намерим правилното послание. Може да разгледате фотосесията тук

Facebook страницата на Orzene Bulgaria

Orzene са марка продукти за грижа за косата. Moodboard-ът, който създадохме, носи изцяло новото усещане и настроение, което брандът иска да предаде, чрез избраните фотографии и използваните цветове. 

Moodboard article 02 1

Expat Capital website 

Moodboard article 03 1

Понякога moodboard-ът може да служи и като колекция от референции. Такъв е примерът за клиента ни Expat Capital, за които изработихме фирмен website. В moodboard-а за този проект има събрани референтни сайтове, които послужиха за отправна точка при изчистването на концепцията и създаването на дизайна.

Moodboard-ите ни помагат да сме още по-ефективни по отношение на дизайн проектите. Очаквайте още за дизайн процеса в Xplora. 

Ако искаш да гледаш свежи видеа и case-study-та от нас, запиши се за YouTube канала ни 🙂