Ексклузивно съдържание за Google Analytics 4

superHUMAN Блог

Да даваме ли награди на стойност над 30 лева и как?

Или как НАП помага за подобряването на механиката на игровизациите в интернет 😉

Сигурно вече сте се убедили в силата на игровизациите (геймификациите) като подход за ангажиране на потребителите. Вече виждате такива всеки ден – дали става дума за игра с коментари във Facebook, въвеждане на промокодове за получаване на гарантирана награда (под формата на мърчайндайз стоки от някой love brand) или за награда за най-харесваната снимка (колкото и да е сбъркана тази механика). Игровизацията се ползва дори от фирмите за комунални услуги – не че има как да не си платиш сметки и да “се измъкнеш”, но поведението на потребителите и в този случай трябва да бъде следено, насочвано и поощрявано.

От 01.01.2017 г. светът на игровизациите с награди в България не е същия 😉 В сила е промяна в законодателната рамка за това кои подаръци подлежат на деклариране и облагане с данък общ доход. Законовата рамка винаги е съществувала, но не е имало ясно определен праг за сумата, над която полученото задължително трябва се декларира пред НАП. Накратко – когато има награда с пазарна стойност над 30 лева – тя следва да се декларира от спечелилия, което означава, че организаторът е задължен да изготви служебна бележка за стойността на наградата.

Детайлен анализ на данъчно-правните ефекти от промените в „данък награди“ можете да намерите на сайта на нашите партньори от Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова и Партньори“. Те дадоха отговори на най-съществените въпроси, които възникват при организиране на маркетинг активности и раздаване на награди, някои от които са на стойност над 30 лв.

Дали всички организатори на игри ще издават бележки, когато е необходимо? Едва ли, съдейки по броя игри в социалните мрежи. Дали НАП ще може да контролира това издаване и количеството подадени декларации с тези бележки? Едва ли. Но всeки организатор следва да отчита новия праг и да спазва изискванията на закона – да уведоми и улесни потребителите при получаването на награди с пазарна стойност над 30 лева. Надяваме се в скоро време да има тълкуване или указания от страна на НАП. Ние ще споделим и анализираме следващото развитие с максимално конкретни съвети.

Ето и прочита на Xplora.bg за отражението от маркетинг гледна точка и практическите ни съвети как да подходите. Съветите ни са основани на база на над 80 игровизации с награди, които сме реализирали миналата година – под формата на мини-активаност на стената, в отделно приложение или на специална лендинг страница.

1. Как ще се отрази на организиращите – дали зависи от вида игра, дали ще се променят подаръците, ще се намали ли ефективността на игрите?

Много брандове могат да предпочетат да раздават предимно награди със стойност до 30 лв., за да избегнат нуждата от издаване на служебна бележка. Това ще се отрази в броя участващи в играта, което трябва да е премислен ход от страна на организатора и неговата агенция. 

Където някой вижда проблем – ние виждаме възможност 😉 Въвеждането на прага за облагане на награди може да се окаже начинът за неутрализирането на power играчите при този тип активации. Игровизациите във Facebook привличат много нови фенове на страницата на бранда, но и много от т. нар. power играчи. Всеки, който е провеждал игри или е участвал в такива, се е сблъсквал с тях. Те поддържат профила си (а понякога и множество профили), за да могат да участват в подобен тип активации, организирани от марката, с цел да спечелят конкретен продукт или услуга. След това продават наградите си, подаряват ги на познати, рядко ги ползват. Затова и в последните години повечето награди са пряко свързани с продукта или услугата на организатора, а не са скъпа техника, почивка или др. 

По-ниската стойност на награди ще трябва да бъде компенсирана по някакъв начин, за да се задържи общото потребителско внимание. Вариант е игрите да бъдат с по-сложна и занимателна механика, за да предизвикат емоция в участващите и да им осигурят социалната валута, която да ги накара да се чувстват готини. Тази игра би била страхотен ice brеaker при нови запознанства или тема на разговор в обедната почивка в офиса. 

Oт нашата практика смятаме за изключително успешни тези, които предизвикват потребителя да извърши конкретно действие (като снимка, на която искате да достигнете поне 100 харесвания, въвеждане на номер на касова бележка, отговор на въпрос и т.н.). Благодарение на тях последователите се самотаргетират като потенциални или текущи потребители на бранда. В теорията, а и в частност в механиките на геймификацията, това е много ясно предизвикателство, което потребителите сами разбират как да преодолеят. Потребителските пътеки, ангажирането на потребителите по смислен начин, работещите игрови механизми са само част от нещата, което представяме на специализираните workshops, които правим за нашите клиенти.

Въпреки че тази регулация e допълнително усилие за агенциите/брандовете, които организират игрите, тя ще се отрази в резултатите, постигнати от активациите – по-голям рийч до потребители, които наистина харесват бранда. Ако все пак брандовете предпочетат да не съобразяват големината на наградата с новата регулация, могат да очакват феновете да свикнат с новото си задължение. В рамките на няколко месеца ще има данни от практиката доколко новото изискване ще повлияе на желанието на потребителите да участват в игрозивизации с подобни награди. Особено ако наградата е на стойност много над 30 лв., потребителите биха приели неудобството да трябва да я декларират.

2. Как ще се отрази на поведението на потребителите? Дали ще се намали активността на power играчите?

Както вече споменахме, нововъдените правила за деклариране на всеки един подарък, получен по този начин, би редуцирал броя на игрите, в които power играчите участват. От една страна, защото ако са прекалено много (подаръците), това ще доведе до повече продукти/услуги, за които те трябва да подадат служебна бележка. От друга страна – след евентуално преосмисляне от страна на организаторите, ще започнат да се предлагат преобладаващо подаръци с по-ниска стойност, т.е. наградите няма да са толкова привлекателни за този тип участници. 

Декларирането на подаръците ще намали ангажираността на потребителите във Facebook игрите при награди над 30 лева, но това би ограничило и онази част от феновете на страницата, които не са се приобщили към нейното дигитално “общество”, не се припознават с бранда и не биха станали негови посланици никога. 

Истински очарователното е, че за потребителите, които вярват в бранда и неговата добавена стойност, няма да намалят своята активност, защото този вид интеракция е изключително ценна. Това важи за тези бизнес страници във Facebook, които създават релевантно за своите последователи съдържание и работят за това да ги направят част от историята и обществото на марката. 

Изчистването на power user-ите ще довете и до последствия за игрите с награди над 30 лева, защото, ако сме прави и успяваме да достигаме до все по-релевантна за бранда аудитория, тя ще е 2 пъти по-ентусиазирана да участва в активация с по-големи награди, а това може и да е стъпка към превръщането им в лоялни последователи. 

3. Съвети при писането на правила

Важно е новите промени в законовата рамка да бъдат отразени от брандовете по явен начин, така че на разбираем език да запознаят своите потребители с тях. Една от задължителните стъпки е да се добавят нови точки в правилата, които се разписват за всяка такава активация на бизнес страницата. Тези точки ще съдържат информация за това какви са задълженията на бранда и съответно на спечелилия.

Ето примерен текст, който нир бихме предложили:

 “Организаторът и агенцията се задължават, заедно с всяка награда с пазарна стойност над 30 лева, да осигурят и предоставят на участник, който е спечелил награда на стойност над 30 лева, и удостоверение или друг документ, удостоверяащ стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица ”.

На база на опита ни можем да споделим, че много потребители не четат правилата на играта напълно или въобще (над половината от участващите в подобни активации, данните се на база на аналитиките от Google Analytics за игровизации на лендинг страници, с условността, че става въпрос за потребител, който не може да бъде идентифициран при сесия с различен браузър или от ново устройство). В тази връзка всеки един бранд ще трябва да намери начин тази информация да достигне до феновете – било то чрез допълнителен пост на страницата, по-подробно описание в текстове за играта, а защо не и активация, чрез която заинтересованите да прочетат правилата. Хубавото на социалните мрежи е, че те работят с информация и дават възможност тя да бъде забелязана, стига брандът или агенция да покажат, че е релевантна за аудиторията и е поднесена по правилния за ползване начин. Един от тях е да предвидите специален pop-up екран и/или поле за уведомяване и съгласие от страна на потребителя. 

4. Последствия и размер на данъка

Като всеки друг данък и този има за цел да събира пари за държавната хазна. В този случай 10% от пазарната стойност на наградата без ДДС. Пропуск да се декларира конкретен подарък от страна на участника носи своите последствия. Същото се отнася и за физическото лице, което не предостави необходимата документация: 

  1. Лице – платец на доход, което, като е задължено, не издаде и не предостави на лицето, придобило дохода, образците по чл. 45, ал. 1, 2, 4 и 7, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице.
  2. Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Сега вече разбирате, защо power участниците в игрите ще бъдат най-засегнати от тълкуването на НАП за награди с пазарна стойност над 30 лева 😉 Надяваме се в скоро време да има допълнително тълкуване на указанията на НАП, което ще анализираме за вас. 

Както биха написали нашите колеги от Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”, настоящото изложение не представлява “маркетинг” консултация или указание как да провеждате игровизации с награди, а изразява мнението на social media екипа на Xplora.bg. Happy gamification 😉

Ако искаш да гледаш свежи видеа и case-study-та от нас, запиши се за YouTube канала ни 🙂