Ексклузивно съдържание за Google Analytics 4

superHUMAN Блог

Какво представляват Name templates във Facebook Ads Manager, как да ги създаваме и прилагаме?

Чудите се как точно да “кръстите” новата си кампания във Facebook Ads Manager и прилежащите ѝ Ad set и Ad? Или пък имате установен метод за наименуване, но често се случва да забравите точната последователност на елементите, съставляващи самото име? Темплейтите за наименуване на кампании или Name templates, както ще ги наричаме за улеснение в тази статия, биха били нещото, което да реши подобни затруднения в ежедневната ви практика.

Преди директно да започнем с това какво точно представляват Name templates, е хубаво да отбележим, че точното наименуване на кампаниите ни в Ads Manager е важно, погледнато от няколко гледни точки:

 • гарантира ни добре подреден и структуриран Ad Account, в който лесно можем да се ориентираме и да навигираме правилно през различните кампании;
 • носи ни повече ценна информация, която да ни помага при оптимизирането на съответните кампании и оценката на постигнатите резултати. Включването на информация като период, бюджет, таргетиране и интереси, формати или др. в свободните текстови полета за име на ниво Campaign, Ad set и Ad улеснява значително търсенето на най-подходящата аудитория или формат, с които да постигнем желаните резултати.

Какво представляват Name templates?

Както лесно можем да се ориентираме от името, това са буквално темплейти за наименуване, които имат за цел да подпомогнат работата на хората, използващи активно Facebook Ads Manager. Чрез темплейтите имаме възможност да наименуваме нови кампании, рекламни групи (Ad sets) и реклами, като самото име се съставя от различни компоненти, които могат да бъдат както ръчно, така и автоматично попълвани, на база параметрите, зададени от нас, на ниво Campaign, Ad set или Ad.

Name Templates ни помагат, като:

 • създават стандартизиран метод за наименуване на кампаниите, рекламните групи и рекламите;
 • гарантират, че промените, които правим на ниво Campaign, Ad set или Ad, ще бъдат отразени автоматично в името (за тази цел трябва да използваме динамичен параметър);
 • в зависимост от избраните компоненти в името генерират кратко summary на кампанията, рекламната група или рекламата, което ни позволява лесно да следим представянето (нещо, което отличихме в самото начало);
 • предотвратяват допускането на грешки и разминавания при наименуването.

Как да създаваме Name templates?

За да генерираме подобен темплейт, трябва да изпълним следните стъпки:

 1. Отиваме в Ad account settings.
 2. От менюто вляво избираме Name templates (Важно: За съжаление опцията не е налична за някои акаунти, но се надяваме, че поетапно ще бъде активирана за всички).

Тук забелязваме, че има възможност да изберем за кое точно да създадем темплейт – Campaign name, Ad set name, Ad name, като, за да се възползваме максимално от фунциалността, е добре да изберем и трите последователно.

 1. Избираме Create и на трите нива и започваме същинското създаване на темплейта.
 2. Чрез бутона + Ad component последователно добавяме компонентите, които да съставят името в желания от нас ред.
да създаваме Name templates 1

Тук виждаме, че има няколко полета за различни компоненти, като някои от тях се различават в зависимост от нивото, на което се намираме (Campaign name, Ad set name, Ad name), и те са:

 • полета с динамични параметри – когато изберем някой от посочените, информацията в тях ще бъде попълнена автоматично на база настройките, които сме задали при създаването на кампанията. В това поле намираме параметри, като Objective на Campaign ниво, AgeGender или Saved audience на Ad set ниво и Format на Ad ниво;
 • полета за свободен текст – дават ни възможност да въвеждаме произволен текст, като можем да променим името на съответното поле така, че да ни подсказва какво да напишем в него;
 • полета за създаване на custom компоненти – тук отново може да се заложи име, както и да се добавят custom опции.

След избирането на даден компонент, виждаме възможността за въвеждането на Field separator и Item separator, които реално са елементите, с които да разделяме компоненти в името. Имаме и Preview, което пък ни показва как би изглеждало нашето име.

 1. След като сме определили компонентите, които да съставят имената на нашите кампании, рекламни групи и реклами, остава само да натиснем Save и да се отправим към последната стъпка, а именно – прилагането на Name templates.

Как да прилагаме Name templates?

И финално, за да накараме всичко да заработи, трябва само да приложим генерираните темплейти при създаването на нова кампания в Ads Manager. Ето и стъпките:

 1. Отиваме в Ads Manager, за да създадем кампания.
 2. Избираме Create, след което и съответния Campaign objective и натискаме Continue.
 3. След зареждането на прозореца за новата кампания до текстовите полета за име под Campaign name, Ad set name и Ad name можем да видим изписано Template с бутонче, което активираме. С активиране на бутоните и на трите нива – Campaign, Ad set и Ad можем да заключим, че темплейтите са приложени.
да прилагаме Name templates 1

 1. Последната стъпка е свързана с допълване на информация към вече приложените Name templates, ако при създаването им сме включили компоненти с полета за свободен текст или избор от опции.

Name templates могат да бъдат прилагани и към съществуващи кампании, като за целта трябва само да ги активираме по сходен начин.
С това допълнение завършва и нашето представяне на тази интересна новост във Facebook Ads manager, която се надяваме да опознаете добре и използвате активно.

Дойде време и за нашия БОНУС, с който ще ви дадем насоки как да си създадете базови Name templates, които да ви помогнат в работата и да придадат подреден вид на вашия Ad account.
След като вече знаем основните стъпки за създаването на темплейти, трябва да помислим и за най-важната част от процеса, а именно каква информация искаме да включим в самите имена. В статията споделихме, че можем да използваме информацията, включена в имената, за по-лесно оптимизиране на кампаниите, за проследяване на цялостното им представяне и за търсене на най-добре работещите аудитории и формати. Затова нека очертаем няколко основни компонента, които би било добре да се съдържат в имената на ниво Campaign, Ad set и Ad. Някои от компонентите, включени в примера, са част от наличните в темплейтите, а други са такива, които смятаме за полезни от нашата практика.

Campaign name
Brand, Campaign Name, Objective, Month/Period, Budget
Ad set name
Brand, Objective, Saved audience/Interest
Ad name
Brand, Objective, Format

Важно е да отбележим, че това е само примерна структура, която използваме за целта, и елементите в нея могат да бъдат както включени, така и пропуснати на различните нива.
След като сме очертали основните компоненти, които искаме имената ни да съдържат, трябва да видим кои от тях могат да бъдат генерирани автоматично чрез наличните параметри на база темплейтите и кои ще допълваме чрез свободни или custom полета.
Ето и един пример за базова структура на темплейтите, която съдържа различни компоненти:

за базова структура на темплейтите к 1

А ето как би изглеждал приложеният Name Template на ниво кампания:

за Name Template на ниво кампания 1

Тъй като при него сме включили повече компоненти със свободни текстови полета, се налага да въведем голяма част от информацията ръчно.
Насърчаваме ви да изпробвате включването на различни компоненти в темплейтите си за кампании, рекламни групи и реклами, като с практиката ще откриете тези, които биха ви давали най-голяма стойност.
Това беше всичко от нас по темата. Надяваме се да сме били полезни и до нови срещи!