Ексклузивно съдържание за Google Analytics 4

superHUMAN Блог

Кои са новите супер яки и полезни метрики на Facebook

Представяме ви списък с метрики, които от 30 април вече няма да присъстват в опциите за анализ на Facebook, но за сметка на това Facebook ни представя и техни по-добри версии.

Offers Saved и Cost Per Offers Saved

Преди: Offers Saved – Тази метрика отчита кога един потребител е кликнал и прегледал определена оферта. Когато потребител види офертата на нюзфийда си, той може да я запази, хареса или коментира. Когато някой запази офертата, тя автоматично се появява в т.н Offers Bookmark и през определен период праща нотификации. Този reminder се задейства не повече от 3 пъти, като единият от тях е непосредствено преди изтичането на офертата. Оказва се, че маркетолозите имат нужда от повече информация и видимост за запазването на всичките им реклами, а не само за офертите. Екипът на Facebook е проучил тази нужда от страна на бизнеса и затова ни представя подобрената версия. ⬇️

Сега: Post Saves – Новата Post Saves метрика ще измерва колко пъти ваша реклама е била запазена, докато е била активна. В това число влиза и запазването на оферта ( Offer Ad ). Този показател позволява да измерите ангажираността на потребителите с цялостното ви съдържание.

Relevance Score

Преди: Relevance Score – тази метрика ни даваше възможност да проследяваме доколко съдържанието, което предлагаме е релевантно за аудиторията, към която го насочваме. Relevance score обобщава различни фактори (позитивна и негативна обратна връзка от потребителите – кликове, инсталирания на приложение, брой гледания на видео, отбелязване върху рекламата „I don’t want to see this“) за качеството и релевантността на рекламата, като ги сравненява с други реклами, насочени към същата аудитория. Резултатите от това сравнение се представят едва след 500 осъществени показвания на рекламата на дисплей в скала от 1 до 10 – 1 означава, че вашата реклама е много по-неподходяща в сравнение с тази на конкурентите, а 10 – криейтив и таргетиране точно в десятката ????.

Важно е да отбележим, че тази метрика по никакъв начин не влияе на доставянето на вашата реклама, т.е не я ограничава или спира. Тя по-скоро има препоръчителен характер, дава ви ориентир дали това, което предлагате е подходящо или не.

Фейсбук замества тази метрика с “пакет” от няколко супер конкретни и даващи по-ясна стойност измерители, които нямаме търпение да проследим.

Сега: Quality Ranking, Engagement Rate Ranking, and Conversion Rate Ranking – тази група от метрики формира диагностиката на Фейсбук, която изследва различни фактори, които влияят на релевантността на рекламите които пускате, спрямо аудиторията, която достигате. Фейсбук съветва тези три метрики да се използват заедно. *Може да откриете резултатите от тях на ad ниво. Важно е да отбележим, че тази диагностика е редно да се използва за реклами, които не се представят добре, а не за оптимизиране на реклами, които вече изпълняват поставените цели. Conversion rate ranking не е наличен за кампании със следните цели: ad recall lift, impressions, reach или custom conversions.

Какво включват диагностиките:

  • Quality Ranking – как се възприема качеството на рекламата ви в сравнение с рекламите, които се конкурират за същата аудитория.
  • Engagement rate ranking – какво е очакваното ниво на ангажираност със съдържанието в сравнение с това на конкурентите.
  • Conversion rate ranking – Какво е очакваното ниво на осъществяване на конверсии в сравнение с това, което постигат конкурентните реклами.

За да подсигури релевантни резултати, Фейсбук активира тази опция за изследване едва след постигнати 500 импресии. Тези диагностики може да откриете в Performance колоната за отчитане на резултати, на ad ниво:

Performance колона

Facebook for business ни предоставя нагледно комбинацията от възможни резултати, каква би могла да е причината за тях и съвети за евентуалното им подобрение ТУК.

2

Фейсбук съветва да се съсредоточите върху повишаване на резултатите от “low” към “average”, отколкото от “average” към “above average”.

Понякога реклами, които постигат много добри резултати, е възможно да имат под средния ad relevance и това е напълно нормално. Ето защо Фейсбук съветва да оптимизирате на първо място за целите на кампанията, а не за да класирате рекламата си в по-високите стойности на quality ranking, engagement rate ranking или conversion ranking. Подобно на relevance score тези метрики не са от значение в рекламния търг – т.е не влизат в условията, които се преглеждат в процеса на рекламния търг!

Имайте предвид, че тези метрики тепърва навлизат и е възможно все още да не ги откривате. Съвсем скоро ще бъдат изцяло налични.

Messaging Replies и Cost per Messaging Reply​

Фейсбук взима предвид обратната връзка от маркетолозите, която в случая касае метриките, отчитащи ангажираността със съобщения.

Преди: Messaging Replies отчита съобщения сред нови и вече съществуващи разговори, които са в резултат от вашата реклама. Оказва се, че информацията за новите съобщения с потребители, които никога не са се ангажирали със страницата или с такива, които са имали период на бездействие, е много по-ценна за маркетолозите.

Сега: New Messaging Replies измерва единствено новите съобщения, като изключва тези с потребителите, които вече са взаимодействали с вашия бизнес.

Как се изчислява: Метриката включва броя пъти, в които нови, двупосочни съобщения са стартирали (в приложенията за съобщения) – в това число влизат както случаите, в които потребител е кликнал върху ваша реклама, която се намира във фейсбук месинджър, така и в случаите, в които рекламата се намира на фейсбук фийда. При клик бутонът трябва да води към месинджър и да цели начало на разговор между потребителя и бизнеса.

Messaging Conversations Started​ – (тази метрика все още е в процес на развиване) – тя ще изчислява и броя пъти, в които потребител започва разговор с вашия бизнес след поне 7 дни отсъствие/бездействие.

Тази метрика не засяга WhatsApp, дори и да движите реклама, която води натам. Но ако някой достигне вашия бизнес профил през реклама от WhatsApp и започне разговор във фейсбук месинджър, то тогава се брои за “Messaging Conversations Started”.

Mobile App Purchase ROAS и Web Purchase ROAS

Пътят до достигане/осъществяване на покупката става все по-сложен с развитието на онлайн платформите (за интеракция с потребителите). Потребителите имат все повече избор и възможност за проучване и разглеждане на различни оферти в различни платформи. Те проучват и пазаруват през различни канали – както онлайн, така и офлайн. Въпреки комплексното потребление, потребителската пътека може да се разбие на ключови моменти, които да ни позволят да анализираме ключовите “touchpoints”, които водят до покупка. Именно заради развитието на този т.н.”Omni-channel” маркетинг, Фейсбук разширява познатата ни до момента ROAS метрика:

Преди: ROAS метриката беше за специфични канали (Mobile, Web, On-Facebook)

Сега: Показателите за ROAS ще бъдат обобщени. Благодарение тази промяна ще имаме възможност да изчислим възвръщаемостта на инвестициите на базата на всички канали.

Източник: Facebook for Business

Ако искаш да гледаш свежи видеа и case-study-та от нас, запиши се за YouTube канала ни 🙂