Ексклузивно съдържание за Google Analytics 4

Xplore Marketing – Еп. 60: Цветан Давидков „Ролята на организационната култура“

Цветан Давидков (професор, д.с.н.) е преподавател в Софийски университет „Свети Климент Охридски“. Лектор е на управленски и поведенчески дисциплини (Основи на управлението, Стратегически мениджмънт, Предприемачество, Национални и организационни култури, Организационно поведение и др.). Със солиден опит като изследовател, преподавател и консултант. Участвал е в множество проекти за развитие на бизнеса, публичната администрация и нестопанския сектор. Избрани публикации от последните три години може да намерите по-долу.

Двамата с Иван Пантелеев обсъждат много интересни теми, като част от тях са:

 • Ролята на студентите в бизнеса – защо са важни, по какъв начин се интегрират и полезни съвети.
 • Изграждане на култура от студентски години и преминаване към работна среда.
 • Как се създава ефективност в процесите и комуникация в рамките на една работна среда чрез правилна организационна култура.
 • Какви качества трябва да развие един студент по време на своето следване и кои студенти (като профил) могат да се дадат като
 • добър пример за подражание.
 • Как бизнесът може да използва по-добре своя потенциал в рамките на един ВУЗ.

Ресурси:

 • Давидков, Ц., И. Петкова (2022) Изследвания върху трудови ценности – ГСУ – Стопански факултет, т. 21, сс 27 – 46.
 • Davidkov, T., O. Vedar, I. Petkova – Gourbalova, I. Mihailova (2021) Мотивиране на работното място (съвкупен мотивационен профил – България 2021) – В: Сборник с научни доклади от ХІХ Международна научна конференция „МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ21, (Созопол 2021) с. 220 – 224. ESSN 1314-6327.
 • Давидков, Ц., С. Цветанска (2021) Дидактически инструментариум на учителите по предприемачество в професионалното образование и обучение – сп.Педагогика – бр. 9/2021, с. 1264 – 1278; ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online).
 • Давидков, Ц., Я. Янкулов (2021) Топ инструменти за управление на бизнеса в практиката на търговски мениджъри. В: Научни трудове на УНСС (2) 2021, ИК – УНСС, с. 219 – 232. ISSN (print): 0861-9344; ISSN (online): 2534-8957
 • Давидков, Ц., С. Цветанска (2020) ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБУЧЕНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – сп. Педагогика – бр. 9/2020, с. 1225 – 1238 ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online). https://pedagogy.azbuki.bg/pedagogics/pedagogyarticle/sadarzhanie-na-sp-pedagogika-2020-g/sp-pedagogika-knizhka-9-2020-godina-xcii/
 • Давидков, Ц. (2019) ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ КУЛТУРИТЕ. КУЛТУРНИ ОРИЕНТИРИ НА УПРАВЛЕНИЕТО. С., Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет; 568 стр.; ISBN: 978-954-9399-52-3

Слушай епизода и в Spotify и се абонирай за канала ни, за да не изпускаш новите епизоди 🙂