Ексклузивно съдържание за Google Analytics 4

superHUMAN Блог

Inspect tool или как да шпионираш Facebook кампанията си с няколко клика?

Когато оптимизираме рекламните си кампании е изключително важно да разполагаме с качествени данни, за да можем да вземем информирани решения. В тази статия ще ви разкажем за един инструмент на Facebook, който значително улеснява този процес –  Inspect Tool.

Какво e Inspect Tool? 

Inspect Tool е инструмент, който дава ценна информация относно представянето на рекламата ви, което ви улеснява при вземането на решения за оптимизация. Може да го откриете на ad set ниво, като към момента е наличен само за кампании, оптимизирани за Traffic, App Installs, Lead Generation и Conversions. Има два начина, по които да стигнете до него:

1. Изберете ad set-a, който искате да разгледате и кликнете на иконата с лупа от лентата най-вдясно:

pasted ima

2. Задръжте курсора на мишката върху името на ad set-a и ще се появи опцията Inspect:

pasted image 0

Какви раздели съдържа Inspect Tool и каква информация ни дават те, ще разгледаме подробно в следващите редове.

1. Overview

pasted image 0 1

Както подсказва името ѝ, първата графика представлява обобщение на информацията, която инструментът предоставя. Включени са метрики като cost per result, results, amount spent, reach, first time impression ratio и auction overlap rate. Те могат да бъдат разгледани заедно или поотделно. Това дава възможност да се изолират факторите, които са повлияли пряко на резултатите, а в следващите графики може да се намери по-детайлна информация за всеки от тях.

2. Bid strategy

pasted image 0 2

Тази графика представя връзката между избраната bid стратегия и цената за резултат. Графиката е налична само ако използвате стратегия, различна от lowest cost.

3. Audience Competition

Рекламното пространство във Facebook е ограничено, затова всеки път когато има възможност да бъде показана реклама на даден потребител, се извършва аукцион. Audience Competition графиката ни позволява да надникнем в този аукцион. По-точно в един от неговите аспекти, а именно конкуренцията. Графиката показва нейното дневно ниво, изразено в проценти и го съпоставя със средната цена за извършване на желаното от нас действие. Ниво от 10% например означава, че конкуренцията за този ден е с 10% по-висока от средната за разглеждания период от време. Според Facebook, ниво от повече от 20% може да се смята за високо, а такова от -20% за ниско. Високата конкуренция води до по-висока цена за 1000 импресии, което я прави и един от главните заподозрени при висока цена за действие (CPA). Чрез Audience Competition графиката, може ясно да се проследи дали именно това е причината за високия CPA.

pasted image 0 3

Ако конкуренцията достигне високи нива, е редно да се помисли за начини за ограничаване на негативните последствия от нея. Такива подходи включват разширяване на таргетирането, включването на повече placement-и, използването на рекламни формати, които традиционно постигат по-нисък CPM (напр. видео рекламите) и др.

4. Audience Saturation

Audience Saturation графиката представя отношението между честотата на показване на рекламата и цената за действие. Това ни помага да установим дали спадът в резултатите се дължи на пренасищане на аудиторията. За целта в графиката са включени и други метрики като:

  • First time impression ratio – показва процента от дневните импресии, идващ от потребители, които виждат рекламата за първи път.
  • Reach (lifetime) – показва броя на потребители, които са видели рекламата поне веднъж през периода на кампанията.
  • Audience reached ratio – показва процента на достигнатите потребители от потенциалния общ размер на аудиторията.
pasted image 0 4

Ако  установите, че аудиторията е пренаситена и това води до спад в резултатите, е редно да помислите дали да паузирате ad set-а, да разширите таргетирането или поне да смените creative-а.

5. Audience Overlap

Audience Overlap е една от най-интересните графики в Inspect Tool, защото показва колко често разглежданият ad set е попаднал в аукцион заедно с друг ad set от същия account.

За да ни попречи да се конкурираме със себе си, Facebook автоматично изключва от аукциона по-слабо представящия се ad set. Именно това може да е причината за слабото представяне на някои аудитории. Audience Overlap графиката ни показва кога, колко често и при кои аудитории се случва такова застъпване.

pasted image 0 5

Едни и същи потребители могат да са част от различни аудитории при използване на различни типове таргетиране. Например потребител с определени интереси, който също така се е ангажирал с Facebook страницата ви и има сходни характеристики с посетителите на сайта ви, може да попадне в поне 3 различни аудитории. В този смисъл е нормално да се наблюдава някакво равнище на застъпване. Facebook препоръчва то да не е по-високо от 30%. Ние бихме добавили, че колкото е по-ниско, толкова по-добре.

Ако кликнете на Show additional insights, ще видите списък с ad set-овете които най-често се припокриват. След като разполагате с тази информация ще можете да вземете решение дали да комбинирате припокриващи се ad set-ове или да използвате възможностите за изключване на аудитории.

6. Significant edit history

За финал Inspect Tool ни показва списък с всички промени, които са рестартирали т.нар. фаза на учене (learning phase). Това дава възможност да се проследи как направените промени са повлияли на резултатите през наблюдавания период.

Както сигурно вече сте се убедили, Inspect Tool е истински game changer в анализа на представянето на Facebook реклами. Затова препоръчваме да се възползвате от възможностите му колкото се може по-често.

Още за Inspect Tool може да откриете в уебинара на Xplora Academy 

Ако искаш да гледаш свежи видеа и case-study-та от нас, запиши се за YouTube канала ни 🙂