eBooks и инфографики

Има видове информация и стойностно предложение, които могат оптимално да бъдат представени под формата на инфографика или eBook. Потребителите имат вече изградени критерии и така оценяват добре с вниманието си. С това те дават и отлични сигнали на дигиталните платформи за кого е интересна и полезна съответната инфографика или eBook - т.е. какви потребители на каква фаза в отношенията си са с дадена компания, бранд или продукти и услуги.

Xplora има едни от най-големите content marketing & creative и design & creative екипи в България. Работим за много клиенти в различни сектори - B2B, B2B2C, скъпи продукти за домакинството като автомобили, имоти и термопомпи, масови услуги - като банкови и застрахователни, нишови - като транспортни услуги и обработка на отпадъци, специфични ИТ решения, медии и т.н.

Какви инфографики и eBooks създавате?

Процесът по създаване на подобен тип съдържание е, на първа стъпка, да се запознаем много добре с конкретния клиент и продуктите и услугите, които той предлага. Като следваща стъпка анализираме информацията, която трябва да предоставим на крайния потребител, и се стараем максимално да я опростим визуално. Чрез вкарването на дизайн в сложна за представяне информация улесняваме нейното възприемане.

  Какво включва процесът по създаване на тези дигитални активи?

  Преминаваме през няколко задължителни стъпки, когато създаваме eBooks и инфографики, като основните са:
  1

  Анализ и осмисляне на информацията, която трябва да се представи

  2

  Визуално обобщение на всички елементи, които трябва да се съдържат в дизайна

  3

  Дизайн по конкретното задание, спазвайки всички гайдлайни на посочения бранд