Видео съдържание

Потребителите консумират много видео съдържание, вследствие на което платформите го преналагат все повече. То позволява много по-бързо представяне на повече информация, както и разказване на по-комплексни истории за стойностното предложение на една компания.

Xplora има свое студио за аудио и видео записи - със специална звукоизолация и осветление. Разбира се, записваме видеа на много различни локации според нуждите на съответното видео. За по-сложни видео продукции работим с проверени партньори, като ние поемаме частта с проектния мениджмънт и дигиталната стратегия, планиране и дистрибутиране на създаденото видео съдържание.

Какви видеа създавате?

Екипът ни има значителен опит в създаване на видеа за клиентите ни. Ето основните типове видеа, които създаваме:

 

  • Reels видеа
  • Видеа на екип и на работна среда
  • Видео рецепти
  • Stop motion видеа
  • TikTok видеа

Какво включва процесът по създаване на видеа?

Има задължителни стъпки, през които минаваме, когато създаваме видео за целите на дигиталния маркетинг на клиентите на Xplora. Ето накратко описани основните стъпки:
1

Цели на видеото - за какво и къде ще се използва видеото, ще се употребяват ли кадри от него под формата на снимки

2

Изготвяне на moodboard

3

Изготвяне на storyboard

6

Техническо подготвяне на студиото

5

Избор и подговяне на реквизит

4

Записване на voiceover, ако е приложим

7

Стилизиране и композиране на елементите

8

Заснемане

9

Обработка на суровите кадри и монтаж