GDPR aka лични данни в дигитална агенция

GDPR е европейски регламент, който поставя редица изисквания по отношение на обработката на лични данни. А както всеки знае, маркетингът се “храни” именно от сигнали, и то сигнали в контекст, т.е. - често има и лични данни.

Как осигурявате спазването на изискванията по GDPR (ОРЗД)?

Дигитална агенция Xplora е избрала за своя юридическа кантора и за DPO (Data Privacy Officer) една от водещите кантори по отношение на работа и защита на лични данни в дигитална среда. Заедно с кантората сме разработили и прилагаме добрите практики по отношение на GDPR. От Xplora се гордеем, че някои от нашите подходи са определени от кантората като добри практики, които те препоръчват, от своя страна, на клиентите си – администратори или лица, обработващи лични данни.

Имате ли опит с GDPR за мултинационални компании?

 Факт е, че някои мултинационални компании имат свои много специфични или надвишаващи обичайните практики в дигиталния маркетинг в България политики по отношение на защитата на личните данни. Всички въпроси решаваме съвместно с юридическата кантора, което много улеснява процеса.