Консултация и одит на акаунти

Част от ескплорската ни култура е желанието ни да бъдем максимално полезни и да даваме висока добавена стойност на своите клиенти и партньори. Затова често те избират да реализираме за тях услугата “Стратегия”, която включва интегриран подход - с анализи, стратегическо планиране и действия в следващите 6 месеца - година. В повечето случаи не само изготвяме стратегията, но след това я прилагаме на практика и заедно с клиента проследяваме ефекта от маркетинг активностите и надграждаме резултатите. Има обаче и ситуации, в които, поради една или друга причина, някои бизнеси не търсят или нямат възможност да си позволят дълготрайни отношения с дигитална агенция. За подобни случаи разработихме услугите “Консултация” и “Одит”. Ето какво представляват и за кого са подходящи.

Текущи проекта

Текущи клиенти

Професионалисти

% human

Консултация

Услугата е изключително подходяща за компании, които имат онлайн присъствие, но изпитват затруднения в определени аспекти от дигиталния маркетинг. Най-често срещани задачи от практиката до момента ни включват:

 • Преглед и препоръки за настройка на аналитични инструменти
 • Генериране на отчети за целите на кампаниите или ежедневна употреба
 • Преглед на сайт/лендинг страници на целите на конкретна кампания
 • Подобряване и предложения за оптимизации и други.

Сценариите са много. Можем също така да бъдем полезни и на компании, които не знаят от къде да стартират с дигиталния си маркетинг и те избират изграждане на дигитална стратегия от Xplora, като се преминава през отделни фази и стъпки в създаването и съгласуването на оптималната стратегия.
Заедно обсъждаме най-добрите варианти, според типа бизнес, сегмента, в който се намира, и поставените маркетинг цели. Във всички случаи подходът е строго индивидуален, спрямо нуждите на хората срещу нас.

Одит на рекламни акаунти

В тази част вече говорим за детайлен одит на вече функциониращи рекламни акаунти – в Google или във Facebook екосистемата. Основните аспекти, които анализираме и за които даваме обратна връзка и препоръки, включват:

 • Цялостна настройка на акаунт според добрите практики;
 • Настройка и структура на кампании – Search, Display, Youtube или социални мрежи;
 • Избор на ключови думи, аудитории и методи на таргетиране;
 • Избор на bidding стратегия;
 • Настройки и отчитане на конверсии;
 • Настройка на goals & events в Google analytics;
 • Използване на Google tag manager и др.

Това са най-често срещаните области, в които нашите клиенти срещат затруднения и затова от Xplora предлагаме интегриран одит на рекламни акаунти, с фокус върху конкретни ключови области.

на рекламни акаунти

За кого са подходящи услугите?

 • Бизнеси с вътрешен маркетинг екип, които нямат практика или възможност за работа с агенция;
 • Бизнеси без маркетинг екип, които сами управляват дигиталните си канали;
 • Бизнеси, които са в процес на смяна на агенция, но не искат да остават без дигитални кампании;

 

А за много малки и средни бизнеси сме изготвили различни пакети за консултации от Xplora Academy – те са с по-ограничен обхват и са съобразени с нуждите. Ако не търсите интегрирана консултация и подход, а само консултация, лимитирана в конкретна област и с предефиниран обхват, то в Xplora Academy имате избор от конкретни консултации в области като реклама в социалните мрежи, контент маркетинг, Google Ads, SEO и други. Запознайте се с тях тук.