Стратегии

Една от най-търсените услуги за дигитален маркетинг от клиентите на Xplora е именно създаването на стратегия. Защо е така? Защото именно стратегията ще позволи постигането на значими бизнес и маркетинг цели.

Индивидуални ли са стратегиите?

Различните компании са… различни. Затова и анализът, изводите и самата стратегия винаги е различна. Като цели, необходими ресурси, тайминг. Дългосрочността на отношенията с клиентите ни е едно от доказателствата, че стратегиите са успешни и различни – всяка година те се надграждат. Някои с нови продукти и услуги, други с нови дигитални канали, трети – с пазари и т.н.

    Стратегиите само за един канал ли са?

    Xplora е агенция за интегриран дигитален маркетинг – опитът ни показва, че най-добри резултати се постигат именно при интегриране на каналите. Потребителите не мислят в канали, а как да извлекат максимална полза в даден момент.

    Затова всяка стратегия, която създаваме, интегрира поне няколко канала. Въпреки това за клиенти създаваме и стратегии за канали като LinkedIn, Instagram, TikTok, имейл маркетинг и т.н. Всеки път гледаме холистично, т.е. какви бизнес и маркетинг цели ще постигнем за конкретни таргет потребители в съответния канал.

    Мога ли да възложа само стратегия?

    Имаме клиенти, които се обръщат към нас само за стратегия. И ако се харесаме взаимно, можем да изградим само стратегия, макар да предпочитаме и да носим отговорност за реализирането ѝ. И разбира се, за скалирането на дигиталния маркетинг на клиента до по-значими бизнес и маркетинг цели в рамките на едно дългогодишно партньорство. 🙂