Search Engine Marketing

Текущи проекта

Текущи клиенти

Професионалисти

% human

В ТЪРСЕЩИТЕ МАШИНИ

Реклама в търсещите машини

Когато говорим за търсачки, най-вероятно по-голяма част от нас ще се сетят на първо място за най-голямата търсачка в света, а именно Google Search. Наред с нея, макар и не толкова масови и популярни у нас, се нареждат Bing на Microsoft и руската Yandex.

SEO

SEO се дели на две основни подразделения – on-page и off-page, като в следващите редове ще разгледаме именно on-page SEO, което касае всичко, свързано с оптимизацията на сайта – скорост на страниците, код, Core Web Vitals, съдържание и метаданни.

SEO