Реклама в Quora

Partner Header 35 1 1

Quora e Q&A базирана платформа, в която на месечна база милиони хора по света задават въпроси и получават отговори на тях, обменят знания и правят проучвания. Според статистика, представена от платформата, тя се посещава от над 400 милиона човека всеки месец. Страните с най-голямо потребление на Quora са САЩ, Индия,Обединеното кралство и Канада.

В платформата намират място над 400 000 теми, в които се категоризират въпросите. Най-популярната тема е Технологии, имайки над 72 милиона последователи. Останалите популярни теми са Развлечения, Пътувания, Бизнес, Маркетинг и Учене. По-голямата част от брандовете, които се рекламират там, са B2B (60%). А сред най-популярните B2B теми са Бизнес, Финанси, Маркетинг, Малък бизнес, Предприемачество и Бизнес стратегия.

Текущи проекта

Текущи клиенти

Професионалисти

% human

опит имаме в рекламата в quora

Какъв опит имаме в рекламата в Quora?

Опитът ни се изразява в управление на B2B кампании на международно ниво в държави от Европа и Азия за клиент от IT индустрията. Нашите цели са генериране на трафик към уебсайт и lead generation. Първоначално използвахме Quora като допълнителен рекламен канал.

А след тестване на различни аудитории и типове кампании резултатите, които постигнахме (що се отнася до CPC, CTR, CPM и Leads), ни накараха да затвърдим тази социална мрежа като ключов канал в нашето ежемесечно планиране. Отличните резултати доведоха и до промяна в стратегията и дори алокирахме бюджет от други социални мрежи, който да усвояваме в Quora.

Защо реклама в Quora?

Рекламните цели, които могат да се заложат, са познатите, които присъстват в повечето социални мрежи – покачване на трафика към сайта, повишаване на известността на бранда, увеличаване на изтеглянията на мобилно приложение, реализиране на конкретни действия на сайта и генериране на лийдове чрез директно попълване на форма в Quora.

Основните предимства на рекламата в Quora са:

Quora 1

Потребителите там имат конкретен интерес и активно търсят информация за определен продукт, и то “на момента”.

Quora 2

Можем да таргетираме аудитория от хора, която се интересува от даден въпрос.

Quora 3

Потребителите прекарват 2 пъти повече време в Quora в сравнение с LinkedIn.

Quora 4

Google “обича” платформата и често я нарежда на едни от челните позиции при резултатите от търсенето.

В последните години се наблюдават следните трендове и посоки на развитие на Quora:

  • Все повече рекламодатели избират Quora за своите B2B цели.
  • Потребителите на Quora се увеличават.
  • Нарежда се на 357 място сред най-посещаваните сайтове в света.

Какви услуги включва рекламата в Quora?

Управлението на рекламата в Quora обхваща няколко етапа, които ние разглеждаме като отделни услуги:

Рекламна стратегия

Определяне на цели на кампания, подходящи типове реклама и формати за изпълнението им.

Медия план и бюджетиране

Планиране на различните типове реклама, разпределението им в периода на кампанията и естимиране на очаквани резултати.

Услуга по управление на рекламата

Създаване на рекламен акаунт, Quora пиксел, настройка на различни типове аудитории спрямо целите на кампаниите и други услуги, свързани с изпълнението им.

Доклади и отчети

Междинни доклади и финален, обобщаващ цялостното представяне на кампанията, отчет. Детайлно анализиране на постигнатите цели, изкарване на основни изводи от кампанията и препоръки за следващи активации.
услуги включва рекламата във Facebook

Какви стъпки включва рекламата в Quora?

1

Проучване и анализ на бизнеса, продукта, конкурентите и клиентите

2

Избор на подходящ тип рекламни формати реклама спрямо стратегията на кампанията

3

Разпределение на бюджет между различните типове формати

6

Следене и анализ на поведението на потребителите и оптимизация на кампаниите

5

Изграждане на рекламни послания и визии за всеки етап от потребителската пътека на потребителите

4

Създаване на подходящи таргет аудитории

Основните типове реклама в Quora

Image Ads

Най-разпространеният рекламен формат, познат и от останалите социални мрежи. Изключително подходящ за генериране на трафик към уебсайт. Той дава възможност на изображението да изпъкне на фона на почти изцяло текстово базираната платформа Quora.

Text Ads

Не изискват наличие на изображение. Форматът се вписва естествено на фона на текстово базираната платформа Quora и включват CTA бутон, който води към уебсайт.

Lead Gen Forms

По подобие на Lead Generation формите във Facebook и LinkedIn те дават възможност да събирате информация за потребители, които са заинтересовани от вашите продукти или услуги, и да увеличавате контактната си база. Може да се свързва със CRM платформа.

Promote an answer

Дава възможност отговорът на даден въпрос да достигне до по-голяма аудитория чрез платена реклама. Например промотиране на отговор, даден от основател/служител в определена компания. Отговорът може да съдържа информация за продукта/услугата на компанията.