Управление и модерация на Facebook страници

Бизнес страницата на един бранд e ключова точка на контакт между него и потенциалния му таргет. Тя е мястото, от което аудиторията често черпи нова информация, търси отговори на своите въпроси или споделя мнение. Точно заради това платформите Facebook и Instagram са създали интуитивни функции за управление на профилите, които позволяват пълен контрол върху актива, с възможност за персонализиране на потребителското преживяване.

Текущи проекта

Текущи клиенти

Професионалисти

% human

ОПИТ ИМАМЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНИЦИ

Какъв опит имаме в управлението на страници и модерация във Facebook и Instagram?

Управлението на страниците е неизменна част от услугата, която предоставяме на над 90% от нашите клиенти, за чието съдържание сме отговорни. През годините сме имали възможността да работим с брандове в сферата на FMCG, Retail, Finance и B2B секторите, които предполагат използване на различни функционалности, определяни от спецификата на бизнеса. Нерядко сме създавали нови организационни процеси, които включат:

 

  • извършване на промени по основната информация на страницата;
  • контакт със съпорт екипа на Facebook;
  • структурирано приемане и предаване на сигнали от потребители към клиент;
  • обучение на аудиторията;
  • изграждане на по-близки взаимоотношения с феновете на бранда.

Защо управление на страници и модерация във Facebook и Instagram?

Стратегията ни за управление на профили в социалните мрежи се основава на създаването на единна визия пред аудиторията на бранда. Налагаме я чрез ясни индикатори кой предава комуникационното съобщение и следването на тона на комуникация, зададен от публикациите, при модерирането на коментари и лични съобщения. Честа практика е да се подцени изписването на името на бранда, да се пропусне неговия username, да се сложи непълно описание на компанията или да се показва различно отношение от вече наложеното в регулярните постове. Подобна неконсистентност е предпоставка за по-трудно изграждане на доверие у аудиторията.

Какви цели можеш да постигнеш чрез управление и модерация във Facebook и Instagram?

Управлението и модерацията на Facebook и Instagram страниците ни помага да прекрачим невидимата преграда между бранд и потребител и да създадем среда, в която аудиторията се чувства свободна да задава въпроси и да споделя мнение. От своя страна, компанията получава възможност да научава първа за обратната връзка на своя таргет и да вземе отношение към сигнали, които изискват навременна реакция.

През какви стъпки преминаваме при управлението и модерацията на страници във Facebook и Instagram?

1

Преглед на състоянието на страницата

2

Ревизия на съдържанието в информационните полета и допълване на текстове при необходимост

3

Определяне на тона на комуникация и типа модерация, който ще се прилага

6

Подаване на сигнали в рамките на деня на получените коментари или съобщения, които изискват допълнителна информация или реакция

5

Определяне на отговорно лице от страна на клиента за консултация при извънредни ситуации

4

Формулиране на темплейтни отговори, които се отнасят до често задавани въпроси