Twitter (X)

Twitter (X) e социалната платформа, в която вашият бранд може да се включи в дискусия за най-новите теми от деня. В тази мрежа брандовете разчитат на 280 знака, с които да предадат посланието си по възможно най-ясен и духовит начин. Не си сигурен как да го постигнеш? Ние ще ти помогнем.

Текущи проекта

Текущи клиенти

Професионалисти

% human

и кампании в twitter

Стратегия, кампании и съдържание в Twitter (X)

Уникалността на Twitter (X) като социална мрежа е възможността да се комуникира с аудиторията чрез кратки, духовити съобщения на интересни и популярни за момента теми. С помощта на инструментариума на социалната мрежа брандове и потребители могат да достигат едни до други и да се ангажират в смислени разговори. Ако някъде можем да загубим представа за времето, обсъждайки най-популярните теми и спорни мнения, това е Twitter (X) – не сме ли прави?

Управлние на реклама в Twitter (X)

Twitter (X) e real-time news платформа, в която хората публикуват туитове, включват се в разговори и коментират най-популярните теми от деня. На дневна база се постват по 500 милиона туита в света. Към 2023 година социалната мрежа има около 330 милиона активни потребители месечно, като по-голямата част от тях са мъже – около 73%, а 80% от всички потребители са милениали.

на реклама в twitter