Xplora Преподава

Да преподаваш е кауза и призвание. Гордеем се, че сме част от тези професионалисти, които посвещават значителна част от времето си в даване на приложими и конкретни знания, които курсистите и студентите да превърнат в реални умения. Гордеем се, че развиваме екипа на Експлора да структурира добрите практики и знания в дигиталния маркетинг по смислен, последователен и разбираем начин. И след това да представят своите знания на хора, жадни за практически знания. Всеки от нас е имал учители и преподаватели, които го вдъхновяват. Това винаги са били хора, които:

  • ни учат на полезни за нас умения;
  • правят даже сложните неща да изглеждат ясни и не толкова сложни;
  • ни насърчават да се развиваме;
  • искат да ни направят успешни, грижа ги е за нас.

Много хора биха запазили знанията за себе си. Други нямат нужната емпатия, за да дават стойност на курсистите и студентите. Трети пък са отлични практици, но не могат да структурират знанията си по приложим начин или са преценили, че не желаят да преподават. В Xplora имаме културата да развиваме знанията – за екипа вътре, за стажантите ни, но и за студенти, курсисти и професионалисти.

Откъде започна всичко?

Жоро Малчев, управляващ съдружник в Xplora, преподава от години. Много хора от агенцията са били негови студенти по реклама, рекламен мениджмънт, маркетинг, контент маркетинг. И са били увлечени от това да научат практически неща, които да ги направят успешни. През годините Жоро е давал възможност на много от хората в екипа, но само на желаещите, да започнат да споделят добри практики, да представят case studies за дигитален маркетинг, да водят част от лекции в области, в които съответният професионалист е силен.

Поетапно екипът на Xplora е развивал своите умения да структура знания, да ги предава и да увлича обучаващите се да надграждат в избраната от тях сфера.

Обучения или курсове по дигитален маркетинг?

Обучения или курсове по дигитален маркетинг?

Както вероятно вече си виждал, преподаваме в няколко университета, но имаме и Xplora Academy – специализирана компания за курсове и обучения. Xplora, от своя страна, води специализирани обучения за клиенти на агенцията и custom обучения за средни и големи компании в области на дигиталния маркетинг като планиране на дигитални кампании, развитие на дигитални активи, digital employer branding, маркетинг чрез LinkedIn, потребителски фунии в дигитална среда, B2B дигитален маркетинг и други.

Къде преподаваме?

Преподаваме в различни университети, като винаги споделяме структурирани знания – конкретни добри практики, вписани в модели за маркетинг и за рекламна комуникация. Разбира се, често сме лектори и ментори на събития по определени теми.

Университетите и програмите, в които преподаваме, са:

Нов български университет

Магистърска програма “Маркетинг”
Онлайн маркетинг
Маркетинг в социалните мрежи

Магистърска програма “Реклама и визуален брандинг”
Онлайн реклама
Реклама в социалните мрежи

Бакалавърска програма “Реклама”
Онлайн рекламни кампании
Кредибилност на рекламната комуникация

Бакалавърска програма “Маркетинг”
Онлайн търговия
Кредибилност на рекламната комуникация

Международно висше бизнес училище

Магистърска програма “Дигитален маркетинг”
Създаване на бизнес уебсайт
Маркетинг в социалните мрежи

Университет за национално и световно стопанство

преподаваме

Нашите текущи клиенти