Планиране

Да планираш е човешко. Да реализираш планираното - задължително, за да има смисъл от планирането. А да анализираш кое си направил отлично, кое може да се подобри, какво да се допълни или спре - това е добра практика при всяко планиране. Въпреки това много компании планират и после не проследяват резултатите, понякога и защото не знаят какво точно да проследят или нямат качествените данни - актуални, акуратни и адекватни.

Как планирате?

Планираме, като каскадираме маркетинг целите до ниво канал, микс съдържание, рекламни формати. Когато става дума за по-сложни стратегии и кампании, планираме отделни фази, които след това развиваме много детайлно.

Почти винаги имаме и ongoing комуникация – защото потребителите не мислят в кампании и за начало и край на кампании. Затова винаги отделяме достатъчно внимание и в планирането на постоянната комуникация – какво, към какви аудитории, с какви бюджети.

Какво точно планирате?

Краткият отговор е “всичко”. По-дългият отговор включва в кой канал какво съдържание и реклама кога ще се появи. Какъв е планираният бюджет. И разбира се – очакваните резултати. Така всички знаем какво да се очаква, какво ще включва анализът на реалните резултати и какви корекции и подобрения ще съгласуваме заедно.

Как да ме убедите в това, което казвате?

Най-добрата референция са текущите клиенти, а за нас – това са и дългосрочни клиенти. Така че най-добре е да видиш и да чуеш какво споделят собствениците, управителите и маркетинг екипите на много от клиентите ни.