Фаза 0 - настройки, тестове и валидиране

Много често се налага с клиенти да минем през Фаза 0, ако техният дигитален маркетинг не е структуриран и готов за скалиране. Какво означава да не е готов? Означава да има нужда от правилно инсталирани аналитични инструменти, както и от допълнителни инструменти за валидиране на потребителски пътеки. Значи също и че се нуждае от микротестове за конкретни приложими канали за дигиталния маркетинг на компанията ви.

Кога има нужда от Фаза 0 в дигиталния маркетинг?

Опитът ни показва, че е добре (а ние настояваме) да се мине през Фаза 0 на настройки, тестове и валидиране, ако липсват ключови аналитични инструменти.

Ето пример, който да ви ориентира бързо – ако следите данните от Google Analytics, но много хора от офиса влизате на сайта на компанията и въпреки това не сте изключили IP адресите на офиса, на телефоните и на домашния интернет на ключовите специалисти от маркетинг екипа, навярно Фаза 0 ще ви е полезна.

Още един пример – ако компанията ви е правила имейл маркетинг, но вече е спряла или не е валидирано поведението на получателите на имейл бюлетина по отношение на постигане на маркетинг целите на компанията,- вероятно също има нужда от Фаза 0.

Какъв е крайният резултат от тази Фаза 0?

За да може да скалираме дигиталния маркетинг на нашите клиенти, трябва да имаме правилните измервателни инструменти и те да показват верните данни.

Това е съпоставимо с това да карате автомобил и какво ви показва таблото му. Можете да се ориентирате по шума на двигателя. Можете да проверявате периодично с метална пръчка нивото на маслото. Можете да видите на бензиностанции налягането в гумите. Различните цели, различните автомобили, различните шофьори, различните скорости на каране предполагат и различни нужди от данни и различен начин на ползване на данните.

Фаза 0 в дигиталния маркетинг позволява и да направим минитестове с ограничен бюджет за конкретни канали и реклами, за да можем да стартираме скалирането на дигиталния маркетинг на компанията ви.

С две думи – Фаза 0 е основата, чрез която и вие, и ние имаме нужната информация.