Интегриран дигитален маркетинг

Текущи проекта

Текущи клиенти

Професионалисти

% human

0

Фаза 0 – настройки, тестове и валидиране

Много често се налага с клиенти да минем през Фаза 0, ако техният дигитален маркетинг не е структуриран и готов за скалиране. Какво означава да не е готов? Означава да има нужда от правилно инсталирани аналитични инструменти, както и от допълнителни инструменти за валидиране на потребителски пътеки. Значи също и че се нуждае от микротестове за конкретни приложими канали за дигиталния маркетинг на компанията ви.

Стратегии

Една от най-търсените услуги за дигитален маркетинг от клиентите на Xplora е именно създаването на стратегия. Защо е така? Защото именно стратегията ще позволи постигането на значими бизнес и маркетинг цели. Имаме клиенти, които ни възлагат само услугата стратегия – за скалиране на онлайн магазин, за employer branding на IT компания, за развитие на фирмени профили в социалните мрежи и т.н.

кампании

Дигитални кампании

Всяка една кампания е специфична – изисква да се осмисли откъде се тръгва, какви са целите и как могат да бъдат постигнати. Самата кампания следва да бъде детайлно планирана като концепция, подход за криейтив и за съдържание, канали, формати и т.н. Xplora е агенция за интегриран дигитален маркетинг и именно затова са толкова успешни кампаниите, които реализираме – постигаме оптимален резултат, ползвайки релевантните канали координирано и допълващо към недигитални канали при нужда.

Пърформанс маркетинг

Пърформанс маркетингът е в ДНК-то на Xplora. Като дигитална агенция, ориентирана към постигане на конкретни резултати за нашите клиенти, измерваме ефективността на всеки един канал в маркетинг фунията, отчитаме всеки дигитален сигнал от страна на потребителите, и така парченце по парченце успяваме да сглобим иначе сложния и необятен пъзел на дигиталния маркетинг.
маркетинг

Криейтив

Имаме огромен опит в дигитален криейтив – нашата специалност. Когато създаваме криейтив решение, то винаги е съобразено с бранда, както и със съгласуваната стратегия за постигане на бизнес и маркетинг целите. Самото криейтив решение е планирано, а реализацията – съобразена с всеки канал и формат, в който ще “живее”. Все повече клиенти ни възлгат и ползват цялостна криейтив концепция, включително комуникационна платформа, развитие на послания по канали и формати, и то не само в дигитална среда.

Дигитални активи

Всеки дигитален актив има своя смисъл като част от потребителската пътека за конкретни таргет потребители на конкретна фаза в отношенията им с дадена компания. Понеже Xplora е агенция за интегриран дигитален маркетинг, имаме огромен опит в създаването на стратегии, в планирането, реализирането, анализирането и надграждането на дигитални активи.
активи