Linkedin

LinkedIn е много повече от място, в което потребителите създават своето резюме и успяват да намерят нова работа. Той е най-голямата професионална социална мрежа, в която брандовете могат да споделят знания с експерти от сферата и да градят доверие в тях. Искаш да се възползваш от възможностите на LinkedIn? Ние ще ти помогнем.

Текущи проекта

Текущи клиенти

Професионалисти

% human

и кампании в linkedin

Стратегия и кампании в Linkedin

LinkedIn е най-голямата професионална мрежа в света с над 750 милиона потребители. Наблюдава се положителна тенденция за покачване на аудиторията на LinkedIn в България на месечна база, като към момента профилите на българи са над 940 хиляди.
Платформата се утвърди като ключов канал, що се отнася до B2B комуникация.

Съдържание в linkedin

LinkedIn e социална мрежа, която е характерна със своята професионално ориентирана аудитория. Тази специфика определя съдържанието, публикувано в канала, да бъде на теми, свързани с личностно развитие, бизнес решения и градене на контакти. 

в linkedin
на реклама в linkedin

Управление на реклама в Linkedin

С близо 875 милиона активни потребители през 2023 г. LinkedIn постепенно се превърна от платформа за networking между различни професионалисти до една от най-популярните социални мрежи. Тази тенденция се наблюдава и в България, където потребителската база в платформата непрекъснато расте.