Корпоративни обучения

Имаме огромен опит в провеждането на корпоративни обучения – подготвяме както търговски и маркетинг екипи на текущи клиенти, за да скалират по-бързо дигиталния си маркетинг, така и компании, които ни възлагат специализирано обучение. В последната година сред най-търсените обучения и модули са “Планиране, реализиране, анализиране на дигитални кампании”, както и “Employer Branding”.

Често сме лектори в Masterclass формати, сред които са и майсторските класове по дигитален маркетинг на IAB Bulgaria – Digital Marketing Masterclass, Instagram Marketing Advanced Masterclass и Influencer Marketing Advanced Masterclass. Водим и специално създадения Employer Branding Masterclass заедно с To The Top Agency.

Препоръчваме ти тази статия за ползите от съвместните обучения на маркетинг и търговските екипи в една компания. Ще откриеш предимствата на отделните екипи по дигитален маркетинг със 100% фокус на конкретната компания. Така обучението е важно за всички и всички вече ще имат едно разбиране какво и как може да се постигне с дигитален маркетинг.

При тези съвместни обучения преминаваме през стартова ситуация, поведение на потребителите, дигитални канали, инструменти, потребителски пътеки, KPIs, следващи стъпки. Блог статията ни завършва с чек листи дали и как подобно обучение може да е полезно в една компания.