Корпоративни обучения

Имаме огромен опит в провеждането на корпоративни обучения – подготвяме както търговски и маркетинг екипи на текущи клиенти, за да скалират по-бързо дигиталния си маркетинг, така и компании, които ни възлагат специализирано обучение. В последната година сред най-търсените обучения и модули са “Планиране, реализиране, анализиране на дигитални кампании”, както и “Employer Branding”.

Ето и някои от обученията, които водихме през последните месеци.:

  • Специализирано обучение по дигитален маркетинг за В2С сегмент за партньорите на Polycomp
  • Въвеждащо обучение по дигитален маркетинг за продуктови, търговск и комуникационни екипи на ОББ и ДЗИ
  • Специализирано обучение по дигитален маркетинг за В2B сегмент за партньорите на Polycomp
  • Специализирано обучение за електронна търговия за маркетинг и търговските екипи на клиент (конфиденциално)
  • Специализирано обучение за Linkedin за екипа на Киези България
  • Employer branding обучение за ръководния екип на Schwarz IT Bulgaria
  • Специализирано обучение по дигитален маркетинг за екипа на Престиж 96
  • Специализирано обучение за управление и развитие на социалните мрежи (компания с много „хейт“ в социалните мрежи)

Често сме лектори в Masterclass формати, сред които са и майсторските класове по дигитален маркетинг на IAB Bulgaria – Digital Marketing Masterclass, Instagram Marketing Advanced Masterclass и Influencer Marketing Advanced Masterclass. Водим и специално създадения Employer Branding Masterclass заедно с To The Top Agency.

Препоръчваме ти тази статия за ползите от съвместните обучения на маркетинг и търговските екипи в една компания. Ще откриеш предимствата на отделните екипи по дигитален маркетинг със 100% фокус на конкретната компания. Така обучението е важно за всички и всички вече ще имат едно разбиране какво и как може да се постигне с дигитален маркетинг.

При тези съвместни обучения преминаваме през стартова ситуация, поведение на потребителите, дигитални канали, инструменти, потребителски пътеки, KPIs, следващи стъпки. Блог статията ни завършва с чек листи дали и как подобно обучение може да е полезно в една компания.