Google Local Campaigns

Ако сте собственик на бизнес и притежавате физическа локация, най-вероятно търсите начин как да привлечете повече потребители към нея. Също така вероятно си мислите, че дигиталната реклама е приложима само за клиенти с онлайн магазини. Всъщност, това е широкоразпространена заблуда. Бизнесите с физическа локация също могат да се възползват от функционалностите на дигиталната реклама, за да постигнат повишен брой посетители на място. Google Local Campaigns предлагат отличен начин да генерирате посещения към магазини, барове, клубове, ресторанти и други подобни.

Текущи проекта

Текущи клиенти

Професионалисти

% human

Има ли връзка между офлайн покупката и онлайн проучването на дадена стока?

Макар в днешно време голяма част от покупките да се извършват онлайн, все още 90% от приходите от пазаруване са получени в резултат на продажби във физически локации. Въпреки това, навлизането на интернет технологиите в нашето ежедневие променя методите, по които пазаруваме. Преди да закупят стока например, днешните потребителите се опират на дигиталните технологии – те я проучват онлайн, четат статии и ревюта, гледат видеа. По последни данни 91% от потребителите извършват онлайн проучване преди покупка.

И все пак, често потребителите предпочитат да видят и пробват стоката на място, преди да я закупят. В тези случаи те виждат стоката онлайн, но я закупуват във физически обект.
В последните няколко години търсенията от типа: “Близо до мен” са нараснали с 500%.
Всички изброени по-горе действия на потребителите показват, че потребителската пътека на почти всяка една покупка, извършена в обект, е започнала онлайн. Затова е изключително важно за бизнесите, които ръководят физически локации, да имат присъствие и в дигиталната сфера.

Какво са Google Local Campaigns?

Google Local Campaigns са рекламни кампании, чиято цел е да разпространяват рекламата на даден бизнес във всички рекламни канали от екосистемата на Google – Search, Maps, YouTube и Display Network. По този начин се гарантира достигане до широка аудитория потребители, които имат нужда и проучват даден продукт или услуга. Този тип кампании са създадени специално за бизнеси, опериращи с локации (магазини, заведения). Целта на кампаниите е да доведат потребителите на място в обекта, където те да осъществят офлайн покупка. Кампаниите таргетират потребители, които се намират в определен радиус около рекламирания обект. По този начин посланието ви достига до тях, а алгоритмите на Google автоматично избират къде в мрежата да се появяват рекламите и под каква форма.

Къде се визуализират?

Google Search

Google Search

Когато потребителите въвеждат в търсачката на Google ключови думи, релевантни за вашия бизнес и неговата локация.

Google Maps

Google Maps

Когато в Maps потребителите търсят продукти или услуги, сходни на вашите, или просто изследват района, в който се намират.

Google my business

Google My Business Profile

Google използва локацията на вашия бизнес, за да покаже рекламата на потребители, намиращи се в близост.

Youtube ads

YouTube

TrueView Ads в YouTube, когато вероятността потребителите да кликнат върху рекламата е най-голяма. За тази цел при настройка на кампанията един от необходимите елементи трябва да е видео.

Google display

Google Display

В милиони сайтове и приложения, които потребителите използват, рекламите се показват в момент, когато те се намират близо до локацията ви и биха я посетили.

За какви бизнеси са подходящи Google Local Campaigns?

Този тип кампании предлагат решение за магазини, заведения, банки, малки и средни бизнеси. Възползвайки се от онлайн рекламата, фирмите могат да увеличат посещенията в своите обекти и да достигат до потребители, които проучват стоки и услуги в близост до тяхната локация. Ако вие предлагате поправка на колела и притежавате сервиз, чрез Google Local Campaigns бихте могли да таргетирате потребители, които проучват “смяна на гуми на колело” или “поправка на колело” и се намират в близост да локацията на вашия сервиз. На тези потребители ще бъде поднесена реклама в каналите, в които те са активни, и така ще разберат за вашите услуги. Като част от функционалностите на този тип кампания, вашите реклами няма да се показват на потребители, които не са в близост и вашите услуги не са релевантни за тях.

какви бизнеси са подходящи
работят

Как работят Google Local Campaigns?

Google Local Campaigns се настройват чрез Google Ads акаунт и използват данни на потребители, които са взаимодействали с реклама на даден бизнес, а след това са използвали Google Maps, за да стигнат до физическия му обект. Google използва данни от историята за търсене на телефона на потребителя, неговата локация и алгоритми, които анонимно анализират сигнали от дейността на потребителите онлайн и офлайн. По този начин се измерва колко посещения са извършени в резултат на Google Local Campaigns, след като потребителите са видели рекламата на устройствата си.

При оптимизация и анализ на кампанията ключовите метрики са конверсиите, свързани с кликове върху телефонния номер, както и тези за навигация към локацията и към сайта.

Какво е необходимо, за да рекламирате вашия обект чрез Local Campaigns?

За създаване на локална кампания е необходимо да дефинираме местоположението на търговския обект – това става най-удобно чрез линкване с профил в Google My Business.
Добавяме рекламен текст, визии и видео, които системата комбинира по най-подходящите начини, в зависимост от канала, в който рекламите ще се показват в радиус от поне 5 км около обекта.