Стратегия и кампании в Google

Текущи проекта

Текущи клиенти

Професионалисти

% human

Защо стратегия в Google?

Когато говорим за рекламна стратегия в Google, за нас това означава добре планиран дигитален микс, който представлява комбинация от най-подходящите рекламни платформи на компанията (Google Search Network, GDN, YouTube и т.н.) за конкретната цел, която имаме пред себе си. Вярваме, че всички те работят много по-добре заедно и това е начинът да се постигне оптимална ефективност спрямо поставените рекламни цели от страна на клиента и планирания рекламен бюджет. Изключване на един или друг канал би означавал пропуснати ползи и потенциална аудитория, до която няма да достигнем. С други думи – само Search или само Display няма да бъдат толкова ефективни, колкото комбинация от двата канала, било то само с ремаркетинг кампания с минимален бюджет в дисплейната мрежа.

За правилното изграждане на стратегия за кампани в Google преминаваме през различни етапи, които включват:

 

  • анализ на дигиталните активи на клиента и проведените до момента кампании;
  • обсъждане и поставяне на ясни и измерими резултати;
  • очертаване на главни и второстепенни цели;
  • определяне на най-подходящите канали и формати, които да бъдат включени в медия микса;
  • медия планиране – разпределяне на бюджет и поставяне на KPIs за всеки отделен канал.

Какви цели могат да бъдат постигнати чрез реклама в Google?

Благодарение на множеството си рекламни платформи Google може да предложи решение за дигитално присъствие на (почти) всеки бизнес – от малък стартъп до голяма корпорация с наложени глобални стандарти и практики. Всеки от тях може да се възползва от най-подходящия канал и формат, чрез който да достигне до своята аудитория, според индивидуалните си бизнес и рекламни цели. Какви типове могат да бъдат те:
ЦЕЛИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОСТИГНАТИ

Awareness

етап на запознаване на широката аудитория с даден продукт, услуга, бранд, без задължително да очакваме конкретно извършено действие от страна на аудиторията. Този етап е препоръчителен при всеки нов бранд, който навлиза на пазара и не е познат на потребителите. В противен случай има шанс за разминаване между очакванията и реалното поведение на потребителите – няма как да очакваме директна покупка още на първа стъпка, без те да са се запознали в детайл с продукта и характеристиките му.

Engagement

фаза на взаимодействие. След като веднъж сме се представили и аудиторията знае кои сме, преминаваме към следваща стъпка, в която активно търсим взаимодействие с отсрещната страна. Това може да бъде кликване на наша реклама, гледане на видео, четене на статия или разглеждане на конкретна секция на сайта ни.

Извършване на покупка или друго действие тип конверсия

когато говорим за конверсии, това невинаги означава извършване на покупка. В много случаи клиентите ни не са онлайн магазини, но пък имат други показатели, чрез които отчитат своята ефективност. В кампаниите на Google могат да бъдат заложени и измерени различен тип действия от страна на потребителите, които впоследствие системата да оптимизира. Какво може да бъде едно такова действие? Това са няколко примера: гледане на видео на сайта, сваляне на брошура/eBook, инсталиране на мобилно приложение, изпращане на запитване, абониране за newsletter, посещение на физически магазин и т.н. Всички тези действия могат да бъдат прецизно измерени и използвани както за подобряване на представянето на текущите кампании, така и за надграждане на дигиталните активности в бъдещи периоди.
Ето защо един от основите ни фокуси е да познаваме бизнеса на всеки клиент, да разбираме как работи и как дигиталните активности могат да подобрят представянето му. Възможностите са необятни.

Повече информация за всеки отделен канал и за това как той работи за постигане на конкретни дигитални и бизнес цели можеш да намериш тук.