Стратегия и кампании във Facebook

Текущи проекта

Текущи клиенти

Професионалисти

% human

Защо стратегия във Facebook?

Както знаем Facebook се превърна в основна част от дигиталната маркетингова комуникация на почти всеки бранд. Рекламирането в социалната мрежа е широко достъпно, открива редица възможности пред бизнеса и можем да кажем, че се предлага на добра цена, т.е. почти всеки може да си го позволи – от кварталния магазин за цветя до мултимилионни компании с богата история и традиции.

Но нещото, което отличава хаотичното спонсориране на съдържание във Facebook от детайлно провежданите кампании, които постигат реални бизнес резултати, е именно наличието на стратегия – такава, която да бъде обвързана с бизнес целите на бранда, с резултатите, които се стремим да постигнем, и с възможностите, с които разполагаме.

Затова можем да определим стратегията като пътя, който трябва да следваме, за да постигнем обозрима цел при рекламирането си във Facebook. Такава стратегия би ни била от полза при очертаването на някои важни зони на фокус на усилията, като би могла да следва подобна структура:

1

Анализ на дигиталните активи във Facebook, оценка на проведените кампании и препоръки за подобрение.

2

Поставяне на ясни цели, които да следват главните бизнес цели на бранда и да бъдат съобразени с конкретните възможности.

3

Очертаване на конкретни стъпки на работа за постигането на заложените цели от гледна точка на подходящи формати, използвани оптимизации и оптимални бюджети.

4

Планиране на бъдещи възможности за допълнително развитие, които биха възникнали вследствие на правилното управление на текущата стратегия.

цели можете да постигате във Facebook кампании

Какви цели можеш да постигаш във Facebook кампании?

Възможностите, които Facebook предлага за рекламиране, са множество. Това, което ги обединява обаче, е, че следват логиката на потребителското пътуване в различните му фази на контакт с бранда – от запознаването, през ангажирането, до ценното финално действие. Или както от Facebook сами ги представят – като основни цели за Awareness – Consideration – Conversion. При всяка една от тях можем да избираме от различни типове кампании, които имат своите спецификации и могат да ни помогнат за постигането на основната цел.

Awareness фаза

При Awareness фазата можем да избираме между два типа кампании – Brand Awareness или Reach. Този тип кампании могат да бъдат използвани, когато брандът до голяма степен не е толкова познат и е нужно да го представим пред голяма аудитория или пък например, когато въвеждаме нов продукт или услуга на пазара и тя трябва да набере достатъчно популярност.

Consideration фаза

Consideration фазата е следващата стъпка с основно значение. За съжаление, идеалният сценарий, при който казваме: “това сме ние, това е продуктът ни, купете го” и потребителите купуват, в повечето случаи не съществува и е нужно да преминем през фазата, в която потребителите трябва да се убедят, че това е правилното решение за тях. Тук се включват едни от най-често използваните типове кампании и тези, които дават много ценни резултати, над които да надграждаме.

Ако искаме потребителите да научат повече информация за продукта или услугата, която предлагаме, или пък да се ангажират със съдържание, което сме споделили на страницата си, да гледат видео, което смятаме, че представя нашите предложения в добра светлина или да инициираме контакт с потребителите, като ги приканим да ни изпратят съобщение – всичко това попада именно в тази фаза.

Ето и пълен списък с кампаниите, от които можем да се възползваме:

Traffic

Traffic

генериране на трафик към сайта
Engagement 1

Engagement

ангажиране със съдържание
App Installs

App Installs

инсталиране на приложение
Video views

Video Views

гледания на видео
Lead generation

Lead Generation

събиране на заинтересовани към продукта или услугата потребители, наречени “лийдове”, с помощта на интерактивна лийд форма
Messages

Messages

изпращане на директни съобщения към бранда

Conversion фаза

За финал остана и най-важната стъпка – тази, която реално ни носи най-ценните и значими бизнес резултати – Conversion фазата. При тази фаза се стремим да придвижим вече силно ангажираните с бранда потребители с още една финална стъпка напред – към извършването на действието, което носи най-голяма стойност за нас от бизнес гледна точка и което наричаме конверсия.
Като под “конверсия” не разбираме само покупка, но и други важни за нас цели, които зависят от спецификата на бранда. Възможно е това да бъде попълване на контактна форма на сайта, изтегляне на някакъв вид каталог, покупка или добавяне в количка, а дори и посещение на физически магазин.

Тук е много важно на каква аудитория ще заложим при таргетирането на рекламите и какво ще е стойностното ни предложение. Затова при Conversion фазата много често се залага на Remarketing или Retargeting аудитории, които в повечето случаи демонстрират най-добър Conversion Rate. 

Кампаниите, между които можем да избираме на тази стъпка, са:

Conversions

Conversions

кампании, оптимизирани за конкретно ценно действие – конверсия
Catalogue sales

Catalogue Sales

кампании, които се използват най-често от онлайн магазини и в основата им стои предлагането на продукти от продуктовия каталог на бранда
Store traffic

Store Traffic

кампании, които целят трафик към физическа локация на бранда – магазин, ресторант или др.

Кои са ключовите елементи на (успешните) Facebook кампании?

За да бъдат нашите Facebook кампании успешни, е важно те бъдат подготвени добре в два основни аспекта – технически и творчески. Към техническата част можем да отнесем важни детайли като кампанийна цел, бюджет и период, таргетиране и позициониране. От творческата страна пък застават именно нещата, с които да привлечем вниманието на нашите таргет потребители – рекламни формати, ключова визия и послания.

Тъй като вече разгледахме подробно целите, които можем да залагаме при нашите Facebook кампании, сега ще се спрем накратко и при останалите елементи, които можем да определим като основни за постигане на успех:

Бюджетът

Бюджетът е ключов детайл, който трябва да бъде съобразен с нашите основни цели. В зависимост от това какви точно са те можем да планираме микс от различни кампании, с които да постигнем желаните резултати.

Таргетирането

Таргетирането, което, между другото, е и едно от основните предимства на рекламирането във Facebook, е може би най-важният ключов елемент при планирането на нашите кампании. Достигането до правилната аудитория ни гарантира добра резултатност и съответно успешно изпълнение на поставените цели.

Форматите

Форматите са елемент, който зависи пряко от целта, която сме си определили, както и от информацията, която искаме да предоставим. В кампаниите за Awareness например място намират банерни и видео формати, които могат да представят ясно основното послание и да предадат повече информация на потребителите за кратко време.

Ключова визия

Ключовата визия съдържа в себе си основни елементи, носители на идеята на кампанията – снимки в еднакъв стил, лого, типография, други графични и визуални елементи. Нейната задача е да изгради разпознаваемост и да създава асоциации на потребителя за бранда и неговите основни продукти или услуги на подсъзнателно ниво. Това е и един от елементите на маркетинг комуникацията, чиято функция е да осигурява консистентност в публикациите през времето.

Ключови послания

Ключовите послания съдържат в себе си основната информация, която брандът иска потребителите му да чуят, разберат и запомнят. Те са в кратък формат и представят основната функция на продукта или услугата, комуникирани в кампанията, какво дават те на потребителя и с какво се различават от своите конкуренти.
са ключовите елементи на успешните Facebook кампании
създаваме съдържание за Facebook кампании

Как създаваме съдържание за Facebook кампании?

Опитът ни показва, че потребителите преминават през много на брой интеракции с бранда, преди да вземат финално решение. Затова, освен да осигурим рекламна комуникация за всяка една част от потребителската фуния, в стратегията включваме и съдържание под формата на публикации, които да носят добавена стойност. Чрез тях:

 

  • даваме информация, която да обяснява цялостната идея зад кампанията;
  • отговаряме на въпроси, които потребителите си задават, преди да закупят продукт или услуга;
  • наблягаме на основните ползи, които носи, и болки, които решава продуктът или услугата ни;
  • показваме доволни клиенти чрез техни ревюта и успешни истории.