Ексклузивно съдържание за Google Analytics 4

superHUMAN Блог

[2022] Основни GA4 настройки, които да не пропускаш – част 2

Ако все още не си преминал към Google Analytics 4, силно ти препоръчваме да го направиш в най-скоро време, за да започнеш да събираш данни в новата платформа. В противен случай, не би могъл да запазиш хронологията на важните си исторически данни за бъдещи справки.

За да ти помогнем да започнеш този процес, в продължение на [част 1], в тази статия ще разгледаме различни аспекти на Google Analytics 4 настройките, включително:

  • Cross Domain Tracking
  • Филтриране на Internal трафик
  • Филтриране на Developer трафик
  • Филтриране на Unwanted Referrals

Настройки на Cross Domain Tracking

Cross Domain Tracking е функция, която можеш да използваш в случаите, когато разполагаш с два сайта, които се хостват на различни домейни, но са част от еднa и същa потребителска пътека. Добър пример тук би бил, когато даден потребител посети сайт А, след което посети сайт Б и извърши покупка на него. Проблемът с инструментите за анализ тук (включително Google Analytics) са свързани с това, че третират конкретния потребител като различни посетители поради начина, по който бисквитките (cookies) работят.

Какво представлява Cross Domain Tracking, как работи Cross Domain Tracking, Cross Domain Tracking, Кога използваме Cross Domain Tracking

За да избегнеш тази неточност, GA4 предлага функцията Cross Domain Tracking. По този начин, чрез допълнителен параметър, съдържащ cookie информацията от уебсайт А, Google идентифицира потребителя на уебсайт Б като един и същ.

 Предимства на Cross Domain Tracking, Какво представлява Cross Domain Tracking, как работи Cross Domain Tracking, Cross Domain Tracking, Кога използваме Cross Domain Tracking

За да имаш възможност да използваш тази функция, е нужно да са налице следните изисквания:

  1. Уеб сайтовете трябва да са част от един и същ Data Stream (което значи и от едно и също GA4 Property).
  2. Домейните на всички уебсайти трябва да са включени и настроени в самия Data Stream.
  3. Потребителите трябва да имат възможност да навигират между сайтовете, като кликат на линк от сайт A към сайт Б.
  4. Към момента е възможно да използваш единствено “link clicks” като начин да се изпраща cookie информацията от един сайт на друг. За по-специфични действия, като “form submissions” например, това не е възможно.

За да настроиш Cross Domain Tracking, навигирай до Admin секцията: Admin > Data Streams > Websites > More Tagging Settings > Configure your Domains

Настройка на домейните, Configure your Domains, Какво представлява Cross Domain Tracking, как работи Cross Domain Tracking, Cross Domain Tracking, Кога използваме Cross Domain Tracking

Добавяш информация за двата домайна

Настройка на домейните, Configure your Domains, Какво представлява Cross Domain Tracking, как работи Cross Domain Tracking, Cross Domain Tracking, Кога използваме Cross Domain Tracking

💡 Ако използваш GA4 на един единствен домейн (включително няколко съб-домейна на един конкретен домейн) не е нужно да въвеждаш тази информация тук, понеже Google Analytics разпознава съб-домейните автоматично.

Филтриране на Internal трафик

В случаите, в които създаваш и тестваш различни ивенти (events) на сайта си, извършените действия в процеса ще бъдат отразени в докладите (Standard и Exploration), променяйки съответно общия брой Users, Sessions, Event Count, и др. Това от своя страна би имало негативно влияние върху резултатите, понеже константното посещаване на сайта от теб или твои колеги би довело до изкривяване на данните в Analytics.

За да избегнеш това, би могъл да изключиш този така наречен “Internal Traffic”. За тази цел трябва да зададеш конкретни определения какво представлява този “Internal Traffic” за твоя бизнес. Може да направиш това, навигирайки до Admin секцията: Admin > Data Streams > Websites > More Tagging Settings > Define Internal Traffic

Тук можеш да създаваш различни правила (rules), с които да подскажеш на GA4, че този конкретен IP адрес е част от този “Internal Traffic”.

 Филтриране на Internal трафик, Изключване на Internal трафик

След конфигуриране на тази настройка, препоръчваме да тестваш дали промените се отразяват на сайта посредством Debug View. Друг начин, по който можеш да тестваш това, е като сравниш трафика от всички потребители с този от “Internal Traffic”.

Тестване на Internal Traffic с Debug View

💡Напомняме, че когато филтърът е със статус “Testing”, това означава, че GA4 е маркирал тези действия катo тестови. Следователно, щом се увериш, че трафикът е правилно идентифициран като “Internal”, не забравяй да маркираш създадения филтър като “активен”, в противен случай промените няма да бъдат отразени.

 

Искаш да научиш повече за новостите, свързани с Google Analytics 4 – всичко от настройки и проследяване до анализ на резултати и най-добри практики?

Цялостната програма на Xplora Academy е точното място за теб, тъй като в нея имаме специален курс за Google Analytics 4.

elements 1
Настройки на Internal Traffic филтър, Филтриране на Internal трафик, Изключване на Internal трафик

Може би се чудиш как да постъпиш в случаите, когато разполагаш с прекалено много IP адреси и потребители, които искаш да изключиш, но не можеш да включиш цялата тази информация като “Internal Traffic Rules” в GA4. В тези ситуации се налага да се използва алтернативен начин, по който да изпращаш параметъра “traffic_type” с parameter value “internal” заедно със самите ивенти в GA4. За тази цел трябва да добавиш Data Layer Variable в Google Analytics 4 Configuration Tag наличен в GTM (Google Tag Manager).

Настройки на Internal Traffic филтър, Филтриране на Internal трафик, Изключване на Internal трафик

Друг начин, по който можеш да изключиш “Internal” трафика е като помолиш колегите си периодично да посещават конкретна страница на сайта, която е уникална и налична само за тях. Например, можеш да използваш лендинг страница, в чиито URL присъства параметъра “traffic_type=internal”. Следващата стъпка е да създадеш нов “Variable” в GTM, като по този начин ще можеш да съхраниш стойността на “value_type” като “first-party cookies”, добавяйки автоматично тази информация в {{dlv – traffic}}.

Настройки на Internal Traffic филтър, Филтриране на Internal трафик, Изключване на Internal трафик

Филтриране на Unwanted Referrals

Понякога потребителската пътека включва посещение на външни third-party сайтовe, като PayPal, Borika и други, където процеса на заплащане за конкретен продукт бива завършен. Проблемът в подобни случаи идва от това, че в Google Analytics отчетите източникът на трафик е paypal.com. Това е подвеждащо понеже реално погледнато paypal.com не е допринесъл за придобиването на новия потребител, а по-скоро е бил част от потребителската пътека – между започването и извършването на самото плащане.

Филтриране на Unwanted Referral Трафик, Изключване на Unwanted Referral Трафик

Затова препоръчваме да изключиш нежелания трафик тип refferal от докладите си, като по този начин ще имаш по-чисти и точни данни. Това е еквивалент на “Referral exclusion list” в Universal Analytics – в GA4 говорим за “Unwanted Referrals”. Може да конфигурираш тези настройки, навигирайки до Admin секцията: Admin > Data Streams > Websites > More Tagging Settings > List Unwanted Referrals

Тук можеш да добавиш домейните, които не искаш да включваш в Referral отчетите си.

Филтриране на Unwanted Referral Трафик, Изключване на Unwanted Referral Трафик

💡Напомняме, че тук не е нужно да включваш събдомейни на собствения си уеб сайт, защото GA4 ги разпознава автоматично. Също така е важно да уточним, че когато добавяш нежелания referral трафик към Data Stream настройките си, не изключваш самата сесия. В този случай, ивентите от конкретната сесия ще бъдат проследени и отчетени в докладите, но източникът на трафик (Traffic Source) ще бъде променен от Paypal.com на директен трафик (direct).

За да разбереш откъде да започнеш и какви домейни да изключиш, можеш да разгледаш наличните данни в “Traffic acquisition” отчета , като избереш “Session source” като default dimention.

Unwanted Referral Трафик и Traffic acquisition отчет

Филтриране на Developer трафик

Друг филтър, който е наличен в GA4, e така нареченият “Developer Filter”, който изключва трафика от ивенти (events), съдържащи параметри като “Debug_Event” или “Debug_Mode”.
Този така наречен Developer Traffic идентифицира хората, отговорни за настройките, свързани с проследяването на даден сайт или мобилно приложение. За да се уверят, че всичко е правилно настроено, те многократно посещават конкретния сайт, като по този начин изкривяват данните в GA4. Тези потребители не са част от таргет аудиторията, затова е препоръчително този трафик да бъде изключен от отчетите.

Филтриране на Developer Трафик, Изключване на Developer Трафик

💡Имай предвид, че когато изключваш “Developer” трафика, той не би бил наличен в самите отчети, но въпреки това ще се показва в DebugView секцията. По този начин би могъл да продължиш да тестваш различни ивенти в самото GA4 Property, без това да изкривява аналитичните данни в различните доклади.

Готов ли си за GA4?

Надяваме се да сме ти помогнали с основните настройки, които ще трябва да прегледаш, когато настройваш новотo си GA4 Property. Ако се нуждаеш от помощ с GA4, разгледай тези статии или се свържи с нашия екип.

Желаем ти успех и не пропускай да се информираш за новините и тенденциите в Google от нашия блог, YouTube канал, подкаст или нюзлетър!