Ексклузивно съдържание за Google Analytics 4

superHUMAN Блог

Надгради докладите си в GA4 с Custom dimensions/metrics

Ако искаш да се възползваш от пълния потенциал на GA4 и да получаваш данни отвъд общите (стандартни), трябва да персонализираш събирането им. Това може да се постигне чрез една от възможните функции на GA4, а именно – създаване на Custom dimensions и Custom metrics.

Всеки бизнес е уникален сам по себе си. С цел оптималното проследяване на различни събития (events), важни за конкретния бизнес, е необходимо да се заложат Custom dimensions/metrics. Въпреки че в Google Analytics има много измерения (dimensions), те не могат да обхванат всички възможни ситуации.

Custom dimensions и Custom metrics са измерения и метрики, които създаваш сам и можеш да ги използваш, за да събираш и анализираш данни, които Analytics не проследява автоматично. Custom dimensions могат да се появяват като основни измерения в Custom reports (в Explore секцията на GA4). Можеш също така да ги използваш като сегменти и вторични измерения (Secondary dimensions) в стандартни доклади.

Как да настроиш Custom dimensions?

След като вече си конфигурирал важните за теб events и изпращаш данни към GA4, можеш да изведеш тези събития и в докладите си.

За целта от Admin → Property → Custom definitions → Custom dimensions → Create custom dimension →

Създаване на custom dimension

Ако наскоро си създал event, може да не се появи като предложение в Event parameter. Въпреки това можеш да го изпишеш ръчно и да запазиш настройките. В следващите 24 часа ще започнеш да виждаш вече създадения Custom dimension.

Как да настроиш Custom metrics?

От Admin → Property → Custom definitions → Custom metrics→ Create custom metrics→

Създаване на custom metrics

Ограничения

Имаш ограничения при създаване на Custom dimensions и Custom metrics от:

Ограничения при създаване на Custom dimensions и Custom metrics

💡 Искаш да създаваш повече Custom dimensions и Custom metrics? Научи повече за преминаването към новата версия на Google Analytics 360.

Те не могат да бъдат изтрити, но можеш да ги деактивираш. Google препоръчва да се избягват опитите за повторно им използване.

Някои Custom dimensions не са налични в отчетите, когато се комбинират с демографска информация.

 

Искаш да научиш повече за новостите, свързани с Google Analytics 4 – всичко от настройки и проследяване до анализ на резултати и най-добри практики?

Цялостната програма на Xplora Academy е точното място за теб, тъй като в нея имаме специален курс за Google Analytics 4.

elements 1

Event parameters. Разликата с Custom dimension/metrics

Event parameters играят важна роля при настройването на GA4, затова е важно да разберем повече за тях. Със сигурност си ги виждал при сетване на GTM Events като например:

Къде можеш да видиш Event Parameters - в GTM

Но също така можем да ги видим и в Debug View в Analytics:

Къде можеш да видиш Event Parameters - в Debug View в Analytics

Важно е да правим разлика между parameters и dimensions/metrics.
Параметрите са допълнителната информация за даден event, която се изпраща след създаването му към GA4. Те могат да бъдат текстови и цифрови. Като Google отново ни ограничава до 50 параметъра за всеки тип.

Нагледно разликата между Parameter и Dimension

GA4 автоматично разпознава някои параметри и ги показва като dimensions/metrics в докладите. Но когато изпращаш custom параметри, трябва да ги регистрираш като dimension/metrics, ако искаш да се визуализират в докладите. На този линк можеш да провериш кои параметрите Google събира автоматично. Но някои параметри, особено custom, няма да ги намериш като опция за Dimensions в Explore докладите, защото GA4 не ги разпознава като такива. Затова е необходимо да създадеш Custom dimension/metrics. Например за видео Events, в третата колона имаме следните параметри:

Automatically collected events

Но при търсенето им с цел залагане като Dimension, излизат само следните опции:

Кaкви видео параметри излизат при търсения в GA4

Затова е необходимо да ги създадеш като Custom dimension, ако това са резултати, важни за твоя бизнес и искаш да проследяваш и тези данни.

Нека да обобщим:

  • можем да надграждаме докладите си създавайки Custom dimensions/metrics, на база events, важни конкретно за нашия бизнес;
  • важно е да правим разлика между Event parameters и Dimensions/Metrics;
  • някои параметри автоматично могат да се визуализират като Dimension/Metrics в докладите;
  • за други параметри и особено Custom e необходимо допълнително създаване на Custom dimension/metrics

Желаем ти успех и не пропускай да се информираш за новините и тенденциите в Google чрез нашия блог, YouTube канал, подкаст или нюзлетър!