Ексклузивно съдържание за Google Analytics 4

superHUMAN Блог

Условие за успешен маркетинг – валидиране на маркетинг предположенията

Всичко в маркетинга е предположения

Докато не ги валидираш с реално поведение на потребителите

Успешният маркетинг означава правилните хора да правят желани от тях неща по печеливш за компанията начин. А това означава, че маркетингът, а в нашата дигитална ера – и дигиталният маркетинг, изобилстват от маркетинг предположения. Това е тема, на която Жоро Малчев, управляващ съдружник в Xplora, говори на предходно издание на любимо за цялата маркетинг индустрия събитие – Online Advertising Conf, организирано от колегите от Netpeak.

На 23.06.2022 конференцията ще покрие три ключови области – Business & Digital Synergy, SEO и eCommerce, а Иван Пантелеев – акаунт директор и съдружник в Xplora, ще представи заедно с Лилия Борисова, Digital Marketing Manager на dev.bg, общо case study на тема “Digital Branding на примера на водещия портал за ИТ специалисти – dev.bg”. 

Какво е маркетинг предположение?

Всяко нещо в маркетинга, което стъпва на логическа конструкция или просто вярване. Тя може да е:

 • “Предният път, когато …., тогава …. Значи и сега ще е така!”;
 • “Вярвам, че потребителите …”;
 • “Мисля, че това ще е по-атрактивно за жените с деца”;
 • “Този формат банер ще осигурява по-качествен трафик от таргет потребители спрямо текущия”.

Модел от седем стъпки за успешен маркетинг чрез валидиране на предположенията

На изданието на OAConf Жоро Малчев представи и модел за валидиране на предположенията, който включва седем конкретни стъпки:

 1. Предполагаме, че …
 2. Знаем, че знаем …
 3. Знаем, че не знаем …
 4. Ще проверим, като …
 5. Валидираме (или отхвърляме)
 6. Прилагаме наученото и консолидираме изводите сред всички участници в маркетинг процеса
 7. Скалираме успешния маркетинг

В SlideShare на Xplora можеш да намериш презентацията на Жоро от събитието на тема “Валидиране на маркетинг предположения”.

Гъвкав маркетинг и маркетинг, базиран на данни

През 2022 година на български език излезе Маркетинг 5.0 на Филип Котлър, като послесловът на изданието включва чек листи по отношение на принципите и подходите в Маркетинг 5.0, изготвени от Жоро Малчев. Ще откриеш, че маркетинг предложенията имат отношение към двата принципа за успешен маркетинг. Първо – маркетинг, базиран на данни, и второ – гъвкав маркетинг на база на реална обратна връзка от всяка предходна маркетинг информация под формата на сигнали на потребителите за техните интереси и поведение.

Детайлни примери за маркетинг предположения 

Ако темата за успешен маркетинг, и в частност успешен дигитален маркетинг, ти е интересна, препоръчваме и двата специални епизода на подкаста Xplore Marketing, които посветихме на темата.

Маркетинг хипотези

В епизод 3 на Xplore Marketing Жоро и Ванката детайлно покриват темата за маркетинг предположения. Ще откриеш над 10 примера за маркетинг предположения и как могат да бъдат тествани и валидирани. Ще ти е особено интересно да чуеш за предположенията колко потребителите биха злоупотребили с онлайн помокодове, за да получат безплатно парче торта от Сладкарници Неделя. В крайна сметка следва да сме хиперреалисти и да знаем една успешна маркетинг кампания за какви потребители е и с каква цел и така да определим и кои маркетинг предположения са ключови, как ще ги валидираме и как ще проследим кампанията.

В епизода ще откриеш още много конкретни примери за предположения, при които е ключово да знаем какво не знаем, освен какво знаем.

Примери за валидирани маркетинг предположения, и за успешен маркетинг на тяхнa база

Препоръчваме ти епизод 4 на Xplore Marketing. В него Кати, Social Performance Team Lead в Xplora, и Ванката, Partner & Account Director в Xplora, продължават темата от предния епизод за хипотезите в маркетинга. Те разглеждат детайлен пример за кампания, в която полът на потребителите съществено влияе на типа потребителска пътека – кога какво съдържание и как да бъде планирано и представено чрез търсещите машини, в социалните мрежи и на сайта на компания. Двамата покриват и темата за разликата в позиционирането на един бранд в различните държави и различното поведение на потребителите в различни държави.

В този епизод ще откриеш много примери за това как пазаруват мъжете и жените онлайн и как предложенията на база стереотипи могат да поведат кампанията в грешна посока. Ще чуеш и за “скритите” таргет групи. И понеже винаги даваме практични съвети – как да ги откриеш.

Ако още не си взели билет за Online Advertising Bulgaria 2022 – можеш да ни пишеш за преференциални условия, каквито колегите от Netpeak дават на лекторите 🙂