Анализ и Insight

Винаги започваме с анализ и извличане на приложими прозрения (insight). Имаме огромен опит да анализираме текущото поведение на потребителите - при взаимодействие с дигиталните активи и кампании на клиента, на нейните конкуренти и на релевантни компании. На база на процеса ни структурираме този анализ като приложими прозрения, които след това съгласуваме как да приложим - като тест и последващо скалиране, като промяна в потребителската пътека (съдържание, канали, дължина, взаимодействия) или като основа за мащабна маркетинг инициатива (нови продукти и услуги, нови пазари, нови канали).

Какво анализирате?

Винаги анализираме поведението на потребителите в съответния сектор и типа бизнес – както в България, така и чужбина. Ползваме много източници на информация, както и структурирана информация като Google Premier Partner, информация за партньорски агенции на Facebook, проучвания, аналитични инструменти и други.

Комбинираме с информацията, която ни дава клиента за своята компания, попълвайки brief документа, който ползваме (и знаем, и се радваме, че и други компании и агенции ползват активно).

    Какъв е крайният резултат?

    Имаме клиенти, които ни възлагат първоначален мандат или даже само създаването на стратегия, а стратегиите стъпват именно върху анализ и консолидирани изводи – на ниво стратегия и тактика.

    За клиентите ни с дългосрочни мандати този анализ е част от тримесечните, съответно годишните, стратегии, които създаваме заедно.

    Крайният резултат е, че разговорът не е: “Мисля, че…”, “Вярвам, че…” или “А видяхте ли конкурент… какво прави”, а е: “Нека тестваме в този месец…” и “Ще реализираме тази мащабна кампания за този продукт, като стартираме в… канал”.