Управление и модерация на Instagram страници

Управлението и модерацията на бранд страниците в Instagram се подчиняват на специфики, зададени от алгоритъма на платформата и от аудиторията, която преобладаващо присъства в канала. Младите потребители, почитатели на Instagram, обичат сами да задават тенденциите и да изпъкват сред своите връстници, затова и споделят смело мнението си в платформата, когато са силно мотивирани. Подобен тип внимание, насочен в правилната посока, може да донесе на компаниите увеличена активност под публикациите, а това на свой ред - по-голяма видимост сред таргет аудиторията им.

Текущи проекта

Текущи клиенти

Професионалисти

% human

Специфики на управление на страници и модерация в Instagram

  • Заради по-младата аудитория, която преобладава в социалната мрежа, медията гигант предоставя опция на брандовете да лимитират профилите, до които съдържанието им достига, според годините. Това позволява на брандовете да следват вътрешни и други рестрикции, които са наложени на сектора.
  • Брандовете в Instagram могат да бъдат отбелязвани в снимки, които се запазват в отделна секция в техния профил. При управлението на страницата всяка компания може да вземе решение кои от снимките да остави видими и кои да премахне.
  • Друга функция, полезна в процеса по модерация, се отнася до възможността на брандовете да контролират hate speech. Нарича се временно ограничение на нежеланите интеракции и прави коментарите и съобщенията от профилите, включени в създадения за целта списък, невидими за други потребители.
  • В своята комуникация с аудиторията модераторите трябва да бъдат и креативни. Това се отнася не само до интригуващи отговори на коментари, а и за ситуациите, в които брандът иска да пренасочи потребител към даден сайт. Както в копита на постове в Instagram, така и в коментари линковете остават неактивни.
  • Модерацията на лични съобщения трябва да се прави с внимание, защото лесно могат да се пропуснат такива от непознати профили. Те попадат в различна секция на име Requests и трябва да преминат през процес на приемане, преди да са видими в секция Inbox.
  • В случай на допусната грешка при изпратено съобщение към потребител, Instagram e осигурил възможност да се поправи. Чрез опцията unsend модераторът има възможност да изтегли съобщението си и да го изпрати в неговата най-правилна форма.

Запознай се още с опита ни при модерацията на Instagram страници и с процеса по структуриране на работата.