Стратегии и кампании в Linkedin

Текущи проекта

Текущи клиенти

Професионалисти

% human

Защо стратегии в LinkedIn?

LinkedIn е най-голямата професионална мрежа в света с над 820 милиона потребители. Наблюдава се положителна тенденция за покачване на аудиторията на LinkedIn в България на месечна база, като към момента профилите на българи са над 980 хиляди.
Платформата се утвърди като ключов канал, що се отнася до B2B комуникация. Присъствието на брандовете в LinkedIn вече не е препоръчително, то е задължително – не само от гледна точка на изграждане на employer branding и корпоративен имидж, но и при реализирането на стратегии за постигане на бизнес целите на бранда. Социалната мрежа предоставя специфични възможности за достигане до таргет аудиторията, които не са налични при останалите платформи, което я прави неизменна част от стратегията на B2B и част от B2C компаниите, които предлагат висок клас продукти.

Стъпките при изграждането на успешна стратегия са:

 

 • Оценка на бизнес страницата в LinkedIn, анализ на проведените кампании до момента.
 • Препоръки за подобрение и включване на нови оптимизации на кампаниите, допълнителни формати и аудитории.
 • Очертаване на конкретни цели, обвързани с главните бизнес цели на бранда и съобразени с наличните възможности.
 • Залагане на работен план за постигането на заложените цели от гледна точка на подходящи типове кампании, формати и оптимални бюджети.
 • Планиране на възможности за допълнително развитие в бъдеще, които биха възникнали вследствие на правилното управление на текущата стратегия.
цели можете да постигате във Facebook кампании

Какви цели можете да постигате с LinkedIn кампании?

За да насочим потребителя по пътя към вземане на решение за извършване на конкретно значимо за бизнеса действие (покупка, записване за Demo, изпращане на запитване, изтегляне на eBook, записване за webinar и т.н.), можем да използваме рекламни кампании, обвързани с различните фази на потребителската фуния.

Awareness фаза

При Awareness фазата, когато целим повече хора да научат за бизнеса или за новия продукт/услуга, използваме Brand awareness кампания, която цели достигане до голяма аудитория.

Consideration фаза

На следващия етап – Consideration фазата, когато аудиторията все още обмисля, целим да я убедим в качествата на продукта/услугата. Като използваме ангажиращи формати (постове, видеа), които акцентират на ползите, и генерираме трафик към уебсайта, където да прочетат повече информация. Можем да избираме от три типа кампании:

 

 • Website visits  – генериране на трафик към уебсайт или събитие.
 • Engagement – генериране на ангажирания (харесвания, коментирания, кликове и т.н.) със съдържание, както и генериране на нови последователи.
 • Video views – генериране на гледания на видео.

Conversion фаза

Финалният и ключов етап от потребителската пътека е фазата Conversions, когато целим хората да извършат значимото за бизнеса действие. Тук можем да избираме от следните типове кампании:

 

 • Lead generation – събиране на данни на хора, проявили интерес към продукта или услугата, чрез попълване на контактна форма директно в LinkedIn. Предимство на тази форма е, че може да се свързва директно с Lead Management платформа.
 • Website conversions – генериране на конкретни действия на уебсайт, които са значими за бизнеса (регистрация, покупка, запитване и т.н.).
 • Job applicants – промотиране на обява за работна позиция.

Кои са ключовите елементи на (успешните) LinkedIn кампании?

Бюджетът

Бюджетът е рамката, която до голяма степен определя микса от типовете кампании и броя рекламни формати, които ще се използват за постигането на крайната цел.

Таргетирането

Инструментариумът за таргетиране предлага разнообразни и отличаващи се от останалите социални мрежи опции. Те могат да се комбинират по специфичен начин, който прави насочването на рекламата изключително прецизно. За правилното определяне на таргет аудиторията е важно да се познават добре нейните професионални и демографски характеристики.

Форматите

Форматите се избират спрямо типа кампания и целта, която искаме да постигнем с нея. Комбинирането на различни формати в една кампания, които работят добре заедно и всеки един от тях отговаря на нуждата на таргета в конкретен момент от неговата пътека, има положителен ефект върху крайните резултати. Например в awareness кампания можем да започнем комуникацията с потребителя с блог статия, на следващ етап да му покажем кратко видео и да завършим с lead generation кампания или conversation ad на лично съобщение. И това е само една от многото възможни опции.

Ключова визия

Ключовата визия е тази визуализация, която съдържа основните елементи, правещи кампанията лесно разпознаваема. Важно е да я избираме така, че да представя контекстуално темата и да подсилва посланието. При план за смяна на визията в една кампания от LinkedIn препоръчват да се правят плавни преходи с малки промени – само на елементи, които имаме предположения, че не предават посланието по оптимален начин.

Ключови послания

Ключовите послания предполагат ясна и точна формулировка защо на потребителя му е важно да научи това, което искаме да му разкажем. В LinkedIn e препоръчително посланията да бъдат персонализирани спрямо таргета, който достигаме, като нивото на персонализация на текста зависи от етапа, в който се намира потребителят, както и от прецизирането в таргетирането, което можем да си позволим.
са ключовите елементи на успешните Facebook кампании
създаваме съдържание за Facebook кампании

Как създаваме съдържание за LinkedIn кампании?

LinkedIn съдържанието, планирано за кампании, трябва да прекарва потребителя напред по пътеката по естествен начин. Предвид спецификата на социалната мрежа и мотивите на аудиторията да влиза в нея, е важно да се следват следните принципи:

 

 • Съдържанието трябва да носи допълнителна стойност на таргета, като посочва решение на проблем, което досега не е било ясно за потребителя.
 • Препоръчително е публикациите да не повтарят вече позната на аудиторията информация.
 • Добре е основната част от постовете да е съсредоточена повече около стойността, която носи продукта/услугата, и конкретните ситуации, в които е приложим, отколкото върху неговите специфики.
 • Важно е съдържанието да е кратко, написано на разбираем език, и да дава ясна насока за следващата стъпка на потребителя.
Екипът ни постоянно следи новостите при рекламата в LinkedIn, за да предлага най-оптималните решения за изграждането на успешна стратегия, затова официално се сертифицирахме в две направления: LinkedIn Marketing Fundamentals и LinkedIn Marketing Strategy.