Съдържание в Linkedin

LinkedIn e социална мрежа, която е характерна със своята професионално ориентирана аудитория. Тази специфика определя съдържанието, публикувано в канала, да бъде на теми, свързани с личностно развитие, бизнес решения и градене на контакти. Предвид динамиката в ежедневието на професионалистите, те прекарват значително по-малко време в LinkedIn в сравнение с други канали и е в диапазона на работните часове. Затова, когато планираме съдържание за канала, e важно да предвидим то да бъде в кратка форма, с ясен изказ и послание.

Текущи проекта

Текущи клиенти

Професионалисти

% human

ОПИТ ИМАМЕ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ В LINKEDIN

Какъв опит имаме със съдържание в LinkedIn?

Опитът ни в създаване на съдържание за LinkedIn включва поддържане на страници в сферата на финансовите услуги, cloud базираните услуги, дигитализацията на бизнеси, медицинските продукти, employer branding комуникацията и др. Екипът, специализиран в създаване на съдържание за социалната мрежа, работи свободно с форматите на канала, като умело ги имплементира за реализиране на заложените цели.

Защо съдържание в LinkedIn?

LinkedIn e правилното място, ако брандът иска да достигне до хората от конкретна компания или организация, които взимат решения за закупуване на продукт или услуга. Чрез съдържанието си в канала марката може да придвижи напред по пътеката таргетираните потребители, като:

 

  • дава добавена стойност чрез предложения за решаване на проблем;
  • разкрива нови области и опции за развитие на бизнеса, които не са били очевидни;
  • предлага ценни анализи на пазара, които могат да доведат до доходоносни бизнес решения.

През годините LinkedIn работи усилено и в посока развитие на форматите, които може да предложи на ползвателите си, за да разнообрази потребителското преживяване. С включването на видеата, анкетите и pdf-ите социалната мрежа обогати възможността за активиране на аудиторията с по-динамични, по-дълги и по-ангажиращи опции.

Какви услуги включва създаването на съдържание в Linkedin?

  • Стратегия на съдържанието
  • Постинг план
  • Доклад и отчети
  • Проследяване на конкурентни брандове
  • Оптимизиране на формати, типове съдържание и тематики на месечна, тримесечна и годишна база

Какви стъпки включва създаването на съдържание в LinkedIn?

Създаването на съдържание в LinkedIn следва целите, които брандът иска да постигне в дадения момент. При старта на кампанийна комуникация за конкретен продукт или услуга от по-обширно портфолио стъпките, които следваме, са:
1

Определяне на основни USPs (Unique Selling Proposition) за кампанията

2

Разработване на ключова визия и послание

3

Определяне на подходящи формати, според потребителската пътека

5

Дневен мониторинг на съдържанието и неговото представяне

4

Планиране на ясни CTA (Call to Action), обвързани с метриките, които ще бъдат проследявани в края на кампанията

При по-обширна комуникация включваме и задължително синхронизиране на линиите на комуникация, като определяме коя е водеща за бранда и неговите бизнес цели, както и проактивни предложения за подобрения на съдържанието според зададените критерии за успешност.

Какви цели можете да постигате със съдържанието в LinkedIn?

Съдържанието в LinkedIn може да бъде използвано за постигане на цели във всички фази от етапа на потребителската пътека – Awareness, Appeal, Ask, Act, Advocate. При правилното използване на прилежащите формати аудиторията може да бъде силно мотивирана да научи повече за един бранд, да покаже по-голям интерес и да приключи своя път, като извърши ултимативното за кампанията действие – да се запише за webinar или бюлетин, да си остави данните, за да се свърже с негов бранд представител, да попълни въпросник и др.
ЦЕЛИ МОЖЕШ ДА ПОСТИГНЕШ ЧРЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВ FACEBOOK 1