Human Digital

Един от ключовите принципи за една компания е не просто да има мисия, но и да я следва. Още преди да създадат формално агенцията, тримата съдружници на Xplora – Сашо, Ванката и Жоро, избраха за слоган HUMAN DIGITAL. Оттогава освен слоган human digital е основата, на която е изградена културата на Xplora, а именно:

Потребители

винаги търсим и говорим на реални хора, които са точните таргет потребители на нашите клиенти

Digital

говорим за digital по разбираем начин, защото не са важни термините, а целите и резултатите;

Среда

създаваме приятелска среда за екипа си, истински партньорски и човешки отношения с клиентите си и с всички заинтересовани страни.
НЯКОЛКО ПРИМЕРА ЗА HUMAN DIGITAL.

Няколко примера за Human Digital.

Клиентите и екипът ни са супер заредени, когато работим заедно по дадена кампания. Това е факт, защото заедно се допълваме и надграждаме идеите си. Целият екип на Xplora знае, че водещо за нас е да направим клиентите си успешни. А те, от своя страна, разбират, че хората от агенцията са на тяхна страна, и имат пълна прозрачност за всяко действие и за всеки рекламен разход. Често за клиентите ни е WOW, когато валидираме, че даден канал или формат не работи оптимално, и в рамките на по-малко от два часа вече има изготвен и съгласуван нов план за действие. Нерядко сме разубеждавали клиентите ни да реализират идеята си за инвестиране в сайт, канал или съдържание, предоставяйки им аргументи защо, какво, кое и как работи и кога ще дойде подходящото време за съответен дигитален актив или формат. Не сме привърженици на самоцелните действия.

Понякога се случва клиентът ни да не е съгласен с това, което предлагаме. Тогава, вместо да негодуваме, че не разбира или не знае какво иска, си казваме: “Явно не сме го убедили”. И защитаваме тезата си отново спрямо получените коментари, но и в унисон с вярването ни в правилния подход. И предвиждаме необходимия брой тестове за проверка и валидиране на предложенията и подходите, които ще използваме – в маркетинга, а в частност и в дигиталния маркетинг.

human digital rules:

  • Говориш на реални хора и те правят правилните действия спрямо бизнес, маркетинг и комуникационните цели. С това тези реални хора се самосегментират, а ти имаш валидирани предположения и така изграждате и ценни за теб аудитории.
  • Имаш човешки отношения с агенцията си. Говорите откровено за предизвикателствата. Имате си доверие, когато обсъждате, планирате и анализирате данните. Уважавате мнението на останалите, което изгражда истински отношения между страните. Усещаш, че агенцията е на твоя страна и акцент е успехът на компанията ти, както и твоят личен успех като професионалист или собственик.
  • Всички работят в среда, която е приятна и стимулираща. Технологиите подпомагат работата, а не я обезчовечават. Процесите са в подкрепа на успешната работа, а не да създават стрес или ненужно натоварване.
Ето и как изглежда нашата Human Digital чеклиста:

Нашите текущи клиенти