Ексклузивно съдържание за Google Analytics 4

superHUMAN Блог

Анонс! Нов начин за използване на ключовите думи в Google Ads

Google прехвърля най-доброто от Broad Match Modifier (BMM) в Phrase Match

Google обявиха официално, че считано от юли 2021, използването на един от типовете на съвпадението на ключовите думи, Broad Match Modifier, се преустановява. Нещо, с което голяма част от рекламодателите свикнаха.

Ако се чудите какво представляват типовете съвпадение, накратко ще ви ги представим в следващите няколко реда.

Типовете на съвпадението на ключовите думи контролират кои търсения могат да задействат показването на рекламата ви. Към настоящия момент всеки рекламодател има възможност да достигне до потребителите, използвайки:

  • Exact match за точност
  • Broad Match за достигане до повече потребители
  • Phrase match и Broad Match Modifier за баланс между двете

При Broad Match Modifier ключовите думи се изписват със знака „+“ пред тях. По този начин вие казвате на Google, че искате рекламите ви да се показват само при заявки, които съдържат същите думи като ключовата дума или техни близки варианти. Съответстващите думи може да са в произволен ред, като не е необходимо да са една до друга. При Phrase Match ключовите думи се означават с кавички. Разликата между двата типа е, че при Phrase Match редът на изписване на думите в търсачката има значение и той трябва да съвпада с този, зададен от вас.

Защо се налага тази промяна?

Още през 2019 г. от Google обявиха, че ключовите думи с Broad Match Modifier и с Phrase Match ще започнат да съвпадат с думи в заявката за търсене, които имат същото значение като ключовата. Близките варианти при BMM включваха само неправилни изписвания, форми за единствено или множествено число, сродни думи, съкращения и изписвания с ударения, но след обявяването на тази промяна те започнаха да включват и думи със същото значение като ключовата дума.

Това, което са забелязали е, че Broad Match Modifier и Phrase Match често обслужва едни и същи случаи на употреба и че рекламодателите могат да достигнат до повече от правилните клиенти чрез комбинация от двете.

В резултат на това Phrase Match ще се разшири, за да обхване допълнителен трафик с BMM, като същевременно ще продължи да спазва реда на думите, когато е важно за значението.

От Google дават следния пример за значението на реда при изписването на думите:

Да приемем, че сте фирма за преместване, която иска да достигне до хора, които се интересуват от преместване от Ню Йорк. С актуализираното съвпадение на фразите можете да достигнете хора, които искат да се преместят от Ню Йорк в Бостън, например, без да се появяват на хора, които искат да се преместят от Бостън в Ню Йорк.

Пример за новия начин на използване на Phrase Match от Google

Source: Google

Google предостави и други примери, за да демонстрира как ще се промени поведението на съвпадение след тази актуализация:

Пример за новия начин, по който Google ще използва клюовите думи

Source: Google

Какво следва?

Компанията постепенно ще премахне поддръжката за Broad Match Modifier.
С цел свеждане на всякакви смущения до минимум, промените ще бъдат въведени в рамките на няколко месеца.

От средата на февруари ключовите думи с Phrase Match и BMM ще започнат да преминават към това ново поведение на съвпадение. Тъй като това поведение ще бъде приложено и към двата типа съвпадение, няма да се налага рекламодателите да предприемат действия – Google ще запази данните за ефективността и няма да има нужда от мигриране на ключовите думи.

През юли 2021, след като новото поведение бъде въведено глобално, рекламодателите вече няма да могат да създават нови ключови думи с BMM. Съществуващите ключови думи с BMM, обаче, ще продължат да се показват при новото поведение.

Алгоритъмът на Google постоянно се учи и усъвършенства от данните, с които се захранва. През последните няколко години автоматизацията при инструментите на Google се засили изключително много, така че тази новина е по-скоро очаквана. Важно е рекламодателите да следят своите показатели за ефективност, за да могат да направят необходимите корекции. Препоръката на Google е от сега нататък новите ключови думи да се създават с Phrase Match.

А вие какво мислите за новата промяна? Ще засегне ли начина, по който използвате платформата?

Ако искаш да гледаш свежи видеа и case-study-та от нас, запиши се за YouTube канала ни 🙂