Email маркетинг

Текущи проекта

Текущи клиенти

Професионалисти

% human

Защо стратегия за Имейл маркетинг?

Ролята на имейл маркетинга е да изпрати съобщение, което да мотивира потребителя да действа в точния момент.

Имейл маркетингът е един от каналите с най-голяма възвръщаемост на инвестицията (ROI). Причината се крие в усещането за по-персонално отношение, което комуникацията в този канал носи на потребителите. Чрез имейл комуникацията си с потребителите брандът изгражда по-близки отношения с тях, докато ги насочва по тяхната потребителска пътека.
Едно от най-ценните за маркетолози специфики на имейл маркетинг-а като канал, е фактът, че потребителят сам “ни допуска” в личното си пространство, абонирайки се за нашето имейл съдържание. С изграждането на имейл маркетинг стратегия ние се грижим за това всеки абонат да получава важна и интересна за него информация спрямо фазата от потребителската пътека, в която се намира.

За да получим от този канал максимално добри резултати, ние трябва да се погрижим за няколко ключови фактора:
 • Да създаваме, поддържаме “чисти” имейл списъци и регулярно създаваме кампании за набиране на нови потребители
 • Да определим подходящата честота на имейл кампаниите
 • Да сегментираме записаните в бюлетина
 • Да изпращаме релевантно съдържание за различните сегменти, отговарящо на изискванията и целите на бранда
 • Да анализираме данните от отделните имейл кампании и да подобряваме тяхното съдържание спрямо нуждите на потребителите

Каква е ролята на съдържанието в Имейл маркетинг кампаниите?

Имейл маркетинг съдържанието има за цел да обогати бранд комуникацията, представяйки допълнителна полезна информация за потребителя. Кампаниите в този канал се отличават с висок conversion rate, за постигането на който съдържанието играе ключова роля. Причините за това са следните:

Email icon 1
Самият канал предполага по-фокусирано внимание от страна на потребителя, което се дължи на липсата на други брандове в конкретния момент на допир със съдържанието
Email icon 2
Чрез правилен tone of voice може да се скъси дистанцията между бранда и потребителя
Email icon 3 1
Правилното визуално съдържание в един имейл кара потребителя лесно и бързо да вникне в информацията
Email icon 4
Изборът на точни CTA бутони и навигатори в имейл кампанията успешно насочва потребителското внимание през съдържанието и мотивира лесно измерими действия
Email icon 5
Форматът позволява разгръщане на storytelling техники, които помагат на потребителя да запомни съдържанието и ключовите послания, които предава бранда.
В последните години се наблюдават няколко тренда, които рамкират развитието на визуализациите в имейл маркетинг канала. Такива са:
 • Изграждане на изцяло персонализирани темплейти за мейлинги
 • Добавяне на визуални елементи – емотикони, картинки, видеа, gif-чета
 • Създаване на автоматизации
 • Използване на визуални елементи като CTA с цел да се фокусира на правилните места вниманието на потребителя

Какъв опит имаме с Имейл маркетинг кампании?

За част от клиентите си създаваме и поддържаме имейл маркетинг акаунти, често в допълнение с други рекламни канали. По този начин създаваме 360-градусова композиция на комуникацията с аудиторията, което позволява на маркетолога да изпраща правилните послания към потребителят в зависимост взаимодействието на различните канали. За да осъществим този завършен кръг на бранд комуникацията извършваме цялостно планиране и създаване на имейл маркетинг стратегия, изпълнението ѝ, анализирането и подобряването ѝ.

Поддържаме имейл маркетинг канали за комуникация на брандове от FMCG, Retail, Finance и B2B секторите, като за всяка компания изработваме индивидуална стратегия и тактика.

Mailchimp Partner

Xplora е една от двете български компании, които са официален партньор на Mailchimp. Компаниите, които имат Mailchimp Partner Badge, трябва да отговарят на серия изисквания. Сред условията са колко броя активни платени кампании са се развили в профила и сертифициран ли е екипът на компанията от академията на Mailchimp. Този партньорски статус ни позволява да се възползваме от различни предимства пред останалите агенции с Имейл маркетинг услуги. С тези допълнителни знания и умения добавяме още стойност към клиентите ни.

Loga sertifikati Mailchimp

текущи клиенти 1

Конкретни примери

Какви услуги включва създаването на email marketing пакета?

Преглед и анализ на имейл маркетинг профил

Определяне на настоящото състояние на профила на клиента спрямо целите на бизнеса

Изграждане на имейл маркетинг стратегия

Определяне на ключови цели, сегментиране на аудиторията, определяне на правилен tone of voice, комуникационни пилъри и визуална идентичност на съдържанието.

Изпълнение на имейл маркетинг стратегия

Създаване на профил и настройка на форми за записване и потвърждаващи имейли; Създаване на кампании, отговарящи на определените цели на стратегията; поддържане на “чисти” списъци

Анализ и доклад

Анализиране на изминалите кампании и постигнатите резултати. Извеждане на основни изводи от кампаниите и определяне на следващи стъпки за подобрение на метриките в кампаниите.
услуги включва създаването на email marketing пакета 1

Какви стъпки включва създаването и управлението на Имейл маркетинг кампании?

1

Определяне на измерими цели на кампанията

2

Създаване на съдържание, отговарящо на изискванията на кампанията и на tone of voice на бранда

3

Дизайн на темплейта

6

Анализ на кампанията

5

Избор на подходящо време за изпращане и стартиране на кампанията

4

Избор на подходящ сегмент за съответните цели и съдържание

цели можете да постигате във Facebook кампании

Какви цели можете да постигате с имейл маркетинг кампании?

Имейл маркетингът може да участва във всяка фаза от потребителската пътека и да добавя стойност в различните етапи на потребителското пътуване. Нашата задача като маркетолози е да определим фазата, в която е всеки потребител, да създадем и доставим подходящо съдържание, изпълняващо нашите цели.

Awareness фаза

Когато потребителят е в Awareness фазата, използваме съдържание, което да го запознае повече с бранда и неговите предимства. Създаването на автоматизация тип Welcome Sequences е изключително подходящо за тази цел, защото можем в няколко последователни имейла да разкажем повече за бранда и културата му, продукта или услугата, които предлага, както и за предимствата.

Consideration фаза

В Consideration фазата имаме предимството да можем да проведем по-личен разговор с потребителя. В тази фаза използваме темплейти, с които да му разкажем по-подробно за продуктите или услугите ни, какви са предимствата на бранда и да оборим притесненията му. Тук освен предимствата на бранда можем да включим и мнения на потребители, с които да подплътим казаното от нас.

purchase фаза

Ако дотук сме се справили добре, потребителят преминава вече в любимата фаза на всеки бизнес, а именно Purchase фазата. В тази фаза трябва да се погрижим да предложим най-релевантните продукти, услуги и оферти за потребителя. Тук е много важно да положим още повече усилия и да помогнем на потребителя да се превърне в наш клиент. Подходящи кампании за целта са промоционални кампании, класация на топ продуктите и показване ревюта от клиенти.

loyalty 

За хората, които твърдят, че имейл маркетингът не е работещ канал, обикновено фазите приключват до тук. Всъщност обаче следващата фаза – Loyalty, позволява на брандът да поддържа връзката, която вече е изградил. В тази фаза ние можем да:

 

 • Уведомяваме клиента за новите ни продукти и услуги
 • Искаме неговата обратна връзка
 • Мотивираме за препоръка на приятел
 • Подканваме нови поръчки като го включим в програма за лоялни клиенти

Ролята на имейл маркетинга е да персонализира допълнително преживяването на потребителя от комуникацията с бранда, използвайки релевантна и персонализирана информация за ангажирането му. Всичко това се случва в една обща комуникационна рамка съвместно с останалите канали, за да се осъществи плавно преминаване по всяка от стъпките на потребителската пътека.

 • Xplora March Blogpost 01
  10 стъпки за успешен имейл маркетинг

  + Бонус съвет как имейлът ти да достигне повече хора Имейл маркетингът е най-доходоносният канал за директен маркетинг, генериращ средна възвръщаемост на инвестицията от $42 за всеки похарчен $1. Дори само тази причина трябва да те убеди, че имейл маркетингът трябва да бъде ключов елемент в стратегията ти за дигитален маркетинг.  Ако си малко объркан […]

  Прочети повече
 • Xplora Nov blogpost 03
  Какво представлява защитата на поверителността на пощата

  Защитата на поверителността на пощата (Mail Privacy Protection) е допълнителна екстра, която от Apple представиха с iOS 15. Потребителите на iOS 15 могат да изберат дали да включат защитата за поверителност на пощата, или да я изключат. Включването на тази опция забранява използването на проследяващи пиксели, които да събират информация за потребителите, като също лишава […]

  Прочети повече
 • Xplora Nov blogpost 01
  6 ключови разлики между В2В и В2С имейл маркетинг

  Имейл маркетингът е изключително ценен канал за комуникация с аудиторията. Той позволява на маркетолозите да скъсят дистанцията между бранда и потребителя. Именно затова маркетолозите отчитат, че този  канал поддържа високи стойностите на ROI година след година.  Преди да продължим по темата за B2B и B2C комуникация чрез имейл маркетинг, имаме едно бързо предизвикателство!???? Отвори личната […]

  Прочети повече
 • МАРКЕТИНГ КАМПАНИИ – 3 ЕЛЕМЕНТА КОИТО ДА ПРОВЕРИМ ПРЕДИ ДА ИЗПРАТИМ КАМПАНИЯТА СИ
  Имейл маркетинг кампании – 3+ елемента, които да проверим преди да изпратим кампанията си

  Прочети повече