Какви стъпки включва услугата Employer Branding

Услугата Employer Branding включва поетапно постигане на все по-значими цели в областта на привличането и задържането на служители на компанията чрез позиционирането ѝ като предпочитан работодател.

 

Тук ще намериш конкретните стъпки, през които преминава услугата Employer branding. Има разбира се специфики – за някои клиенти оказваме цялостна услуга по Employer branding в дигитална среда, за други – изготвяме детайлна стратегия, а за трети – провеждаме две типа обучения. Едните за ръководния екип, другите – специализирани за Employee value proposition, Employer branding и/или HR екипите.

Това позициониране изисква

1

Определяне на силните и слабите страни на компанията, като сред тях задължително се отчитат тези, които имат или могат да имат social proof

2

Анализиране на реалното поведение на потребителите по отношение на HR и Recruitment в сегмента на компанията и на взаимодействието на тези потребители с дигиталните активи на компанията

3

Дефиниране на оптималните взаимодействия, в т.ч. и “ранен индикатор за висока стойност” на всеки един от сегментите потребители

6

Създаване на съответните активи и съдържание

5

Детайлно планиране на всеки един актив и съдържание

4

Детайлно планиране на отделните фази - така отчитаме, че през няколко месеца навлизаме в нова фаза. Новата фаза е с по-мащабни цели, доколкото се основава върху много повече данни, нови активи и реално ценно поведение на таргет потребителите

7

Тестване и валидиране на поведението на потребителите

8

Анализ и скалиране

Можеш да видиш връзката и сходствата на така описания процес с цялостния процес по интегриран дигитален маркетинг на агенцията. Това е така, защото следваме добрите практики в услугите, свързани с дигитален маркетинг.

А тук можеш да видиш структурата на Masterclass-а по изграждане на работодателска марка, който създадохме и водихме заедно с To The Top.