Съдържание във Facebook

Бранд съдържанието във Facebook е основна точка на контакт между компанията и потенциалния ѝ таргет в рамките на потребителската пътека. За потребителите е навик да скролват през публикациите в социалната мрежа и да консумират нова информация на различни теми - нерядко засягащи конкретни марки и техните продукти и услуги. По този начин те могат да се запознаят с нов бранд, който би им донесъл стойност в ежедневието, или да задълбочат връзката си с вече познат такъв, на който са последователи отпреди.

Текущи проекта

Текущи клиенти

Професионалисти

% human

опит имаме

Какъв опит имаме във Facebook?

Още със стартирането на агенцията създаването на съдържание във Facebook е голям акцент за екипа на Xplora. Това е така, защото силно вярваме в неговата сила да спира погледа, да задържа вниманието и да печели симпатиите на аудиторията на бранда. Нашият ключов елемент за успех се крие в добрата комбинация между изпитано съдържание и тестване на нови формати, теми и подходи. Така успяваме да бъдем релевантни и интересни за аудиторията в една много динамична среда и откриваме нови начини за заздравяване на връзката между потребителите и бранда.

Поддържаме бизнес страници на компании в FMCG, Retail, Finance и B2B секторите, като за всяка компания изработваме индивидуална стратегия. За редица от клиентите ни това е основен канал на комуникация, генериране на релевантен трафик и създаване на мотивация за тест на продукт.

Конкретни примери

 • Prestige Case Study carousel
  Кулинарна надпревара с “Роден край”

  Една видео кампания, реализирана с помощта на ПРЕСТИЖ 96 и тяхната вярна аудитория Знаете, че темата със сладичкото е чувствителна тема – за мъже и за жени, за малки и големи. В офисa на Xplora обаче сладкото е на почит и истината е, че проблем с него нямаме. Не само че следобедната ни закуска е гарантирана, а и въображението на всеки скрит талант в готвенето си позволява да се развихри с продуктите на Престиж 96.

  Прочети повече
 • ZooMall Case Study carousel
  Как постигнаxме впечатляващ reach във Facebook чрез мини активация?

  Каква беше целта? Да реализираме 60 000 Reach във Facebook на основна таргет аудитория чрез миниактивация, която да популяризира бранда ZooMall по забавен и интригуващ начин. За целта избрахме да реализираме миниигра във feed-a на страницата при наличието на оптимален бюджет.

  Прочети повече

Защо съдържание във Facebook?

Facebook e първата сред платформите гиганти, която се налага в дигиталния свят чрез съдържанието, което се създава в нея, и допълнителната стойност, която носи то на потребителите. Има редица причини вече толкова години тя да остава предпочитан начин за прекарване на свободно време от аудиторията, а именно защото:

 

 • платформата и нейните формати са много интуитивни и лесни за консумация
 • разполага с голяма гама от различни функционалности за представяне на информация и ангажирането на вниманието на аудиторията с нея
 • потребителите знаят как да извлекат максимална стойност от съдържанието с минимални усилия
 • се въвеждат промени и новости във функционалностите на социалната мрежа, които са изцяло в полза на по-доброто и интересно преживяване на аудиторията
 • дава възможност за създаване на тестова комуникация, с която да се валидира предположение за потенциална потребителска реакция на базата на тази комуникация
 • брандът показва готовността си за открит и честен разговор, като предразполага аудиторията към същото
 • претърпява постоянно подобрение с цел улесняване на създаването, споделянето и проследяването на съдържание
 • позволява свободен достъп до съдържанието на конкурентни брандове с цел проследяване на тяхната комуникация и интеракция с потребителите
 • дава възможност за активно наблюдение на аудиторията и нейните реакции в различни ситуации

В последните години се наблюдават следните трендове и посоки на развитие на съдържанието във Facebook:

Icon 1 1
Визуализации, които заемат по-голямата част от екрана на потребителя
Icon 2
Публикации с по-дълги текстове, които разказват история
Icon 3
Кратки видеа, които представят синтезирана информация
Icon 4
По-дълги видеа, които дават голяма допълнителна стойност на потребителите
Icon 5
Съдържание, създадено от потребители и пресподелено от бранда
Icon 6 1
Потребителски ревюта и тестимониали, пресподелени от бранда
Icon 7 1
Формати, които изискват допълнителна интеракция от потребителя и показват степента на неговия интерес

Какви услуги включва създаването на съдържание във Facebook?

 • Стратегия на съдържанието
 • Постинг план
 • Доклад и отчети
 • Проследяване на конкурентни брандове

Какви стъпки включва създаването на съдържание във Facebook?

За да гарантираме високо качество на създаваното съдържание, услугата е разделена на няколко отделни стъпки:
1

Проучване и анализ на бизнеса, продукта, конкурентите и клиентите

2

Определянето на основни комуникационни линии, теми и формати на съдържанието

3

Създаване на месечен постинг план

5

Оптимизиране на предлаганото съдържание на месечна база според постигнатите резултати

4

Следене и анализ на поведението на потребителите според представеното съдържание

Какви цели можеш да постигнеш чрез съдържание във Facebook?

Целите, които един бранд може да си заложи във Facebook, са различни и се определят на базата на бизнес стратегията, а също така показват доколко напред по потребителската пътека можем да преведем аудиторията в рамките на онлайн комуникацията

Разпознаваемост

По-голяма разпознаваемост на твоя бизнес пред потенциални клиенти и партньори. Facebook е мястото, където да покажеш добавената стойност, която брандът ти предлага, чрез активен диалог и качествена информация.

Ангажираност

По-активна ангажираност на потребителите. Това е една от основните сили на социална мрежа, изразена в механиката на алгоритъма да поощрява съдържание на бизнеси и отделни индивиди, които създават разговор.

Създаване на общност

Възможност за създаване на общност около бранда. Това е вследствие на разработените успешни механизми за поощряване на потребителската активност.
ЦЕЛИ МОЖЕШ ДА ПОСТИГНЕШ ЧРЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВ FACEBOOK 1

ПОЛЕЗНИ СТАТИИ