Ексклузивно съдържание за Google Analytics 4

superHUMAN кампании, разказани от нашите клиенти –
Schneider Electric

Schneider inner

“Основното предизвикателство е да достигнем до нашите таргет групи, защото те са много специфични, обособени, но и тесни. Например – електропроектанти, електроинсталатори, енергетици в заводи, facility мениджъри. Групи, които не могат да се дефинират само по демография или по друг конкретен критерий, който съществува в дигитална среда. Ние трябва да намерим начина да достигнем до тях. ”

Това ни сподели Калина Петкова, човекът зад маркетинг комуникациите на Schneider Electric (лидер в дигиталната трансформация на индустрията, домовете и електроразпределението в над 100 държави) за България, Албания, Северна Македония и Косово. Както Кали сподели, съвместната ни работа върви изключително леко и приятно, независимо дали а е за ключове и контакти, за прекъсвачи или апартаментни табла, за електроразпределение на средно напрежение, индустриална автоматизация и т.н.. ???? Как го постигаме – чуй в цялото ѝ интервю по-долу.