Ексклузивно съдържание за Google Analytics 4

superHUMAN Блог

12 приложими съвета как да изградиш успешно EVP стратегия [част 1]

Всеки, който се занимава с привличане на таланти, е запознат с това колко важно е изграждането на правилната за бизнеса стратегия за работодателска марка (Employer Branding Strategy). Създаването на ефективен подход обаче не е толкова лесна задача, тъй като трябва да бъдат взети предвид множество фактори и тънкости спрямо типа бизнес. Също така работодателската марка оказва влияние върху почти всеки един аспект от даден бизнес – от набирането и задържането на служители до представянето и рентабилността на компанията, което прави задачата още по-сложна.

По този повод съставихме списък с 12 приложими добри практики, които от нашия опит установихме, че са успешни и оказват влияние върху начина, по който бива възприет един бизнес от потенциални служители. И за да сме ти максимално полезни и конкретни, разделихме съветите ни в 3 категории – планиране, изпълнение и оптимизация.

Но преди да продължим към съветите, нека разгледаме следните статистики, които още веднъж затвърждават колко важно е изграждането на успешна EVP стратегия:

 • 95% от кандидатите за дадено работно място съобщават, че репутацията на една компания е ключов фактор при вземането на решение дали ще работят там, или не.
 • Успешно изградената EVP стратегия може да намали разходите за наемане на нов служител с 50% и да увеличи броя на квалифицираните кандидати отново с 50%.
 • Добрата EVP стратегия спомага за това напускането на служителите да бъде намалено с 28%.
 • 60% от хората, които са били в процес на търсене на работа, са имали неприятно преживяване, като 72% от тях са споделили за това в онлайн пространството.

Най-вероятно вече си се убедил колко необходима е работодателската марка. Нека направо преминем към приложимите съвети!

Планиране на Employer Branding Strategy

Планирането е първата стъпка към успеха, затова не го пропускай.

1. Определи краткосрочни и дългосрочни цели

За да бъде ефективна една стратегия, то трябва да бъдат внимателно определени и разгледани краткосрочните и дългосрочните цели на бизнеса. Съветваме те да помислиш върху следните теми:

 • Какво искаш да постигнеш в следващите от 12 до 36 месеца?
 • Ще има ли нови продукти/услуги?
 • Какви нови кадри би искала да привлече компанията?

2. Постави изпълними цели и определи ключови показатели за ефективност

Идеята на стратегията за привличане на кадри е да помогне на организацията да разреши даден проблем или да постигне определена цел. В този ред на мисли, определянето на изпълними цели е най-добрият начин да се гарантира, че това ще се случи.

Ключовите показатели, от своя страна, са измерител за успеха на дадена цел. Те трябва да бъдат пряко свързани с краткосрочните и дългосрочните цели.

3. Състави план за измерване на резултатите

Този план ще ти помогне да бъдеш подготвен, за да можеш да организираш събирането и анализирането на данни от различни платформи, които ще ти спомогнат за това да вземаш информирани решения. Подготвили сме ти и няколко въпроса, чиито отговори е хубаво да имаш, преди да стартираш изпълнението на стратегията:

 • Какви данни ще се проследяват?
 • Как ще се събират данни?
 • Колко често те ще бъдат измервани?
 • Как ще бъдат анализирани прозренията и потенциалните възможности?
 • Ще се изготвят ли доклади към заинтересованите страни по проекта и ако да – по какъв начин?

Вероятно твоят бизнес вече има достъп до множество инструменти и ресурси за набиране на персонал, които ще ти помогнат да събереш необходимата информация на едно място. И все пак е хубаво да вземеш предвид:

 • Показател за набиране на служители – софтуерът за проследяване на кандидати (Applicant Tracking Software платформа) ще осигури голям набор от ценни данни.
 • Уеб анализи – инструменти като Google Analytics ще са от помощ за извличането на insights (полезни прозрения).
 • Бизнес показатели – този тип метрики ще ти осигурят данните, свързани с бизнеса, от които се нуждаеш.

4. Разпредели ресурсите предварително

Предварителното структуриране и разпределяне на задачите и отговорностите към хората ще сведе до минимум пречките, които е възможно да изникнат на по-късен етап, и ще помогне да се гарантира спазването на крайните срокове. Един от основните въпроси е дали стратегията за работодателската марка да се разработва вътрешно, или по-скоро да се предаде на външен експерт.

 • Външна агенция – подобен тип компании са се специализирали в предлагането на такъв тип услуга. Те работят усилено с различни брандове, съответно разполагат с богат опит и знания в тази област.
 • Вътрешни екипи – този вариант със сигурност би бил по-икономичен, щом става дума за разходи. Въпреки че вътрешните екипи най-вероятно не включват специалисти в областта, е възможно да бъде ефективна, ако се приложи правилно, тъй като на пазара се предлагат немалко обучения от този тип.

5. Опиши идеалния кандидат за работа

Целта на тази задача е да помогне на специалистите да направят по-лесен подбор при избора си на кандидати за компанията. Описването на идеалния кандидат за работа се прави на база проучвания и хипотези и помага да се разберат кои са факторите, които биха подтикнали кандидатите да приемат или да отхвърлят дадена компания или позиция.

Добра практика е да се дава обратна връзка и от едни от най-новите служители на компанията, за да се събере ценна информация за това какви са били плюсовете и минусите за тях при процеса на кандидатстване. Добре е да разбереш как са научили за компанията, откъде са кандидатствали и какви ресурси смятат, че биха били полезни за намирането на таланти за в бъдеще. Не забравяй и следните типове въпроси, които е важно да включиш при изготвянето на идеалния кандидат за работа:

 • Основни – длъжностна характеристика, изискване за заплащане.
 • Второстепенни – образование, специални умения, професионален път.
 • Персонални – лични цели, мотивация, интереси.

6. Създай неустоимо стойностно предложение за служители (EVP)

Стойностното предложение за служители (EVP) е обещанието, което дадена компания дава на настоящите и бъдещите си служители, за да продължат да работят във фирмата или да започнат работа в компанията. EVP съдържа набор от уникалните за дадена компания възможности, които предлага на служителите в замяна на техните умения, способности и опит.

Създаването на грабващо, но достоверно послание е може би една от най-важните задачи при разработката на стратегията за бранда, тъй като е основа за комуникационните материали и кампании.

Търсенето и приемането на обратна връзка от служители също е изключително важна част от успешното управляване на една компания. Това ще покаже на кандидатите какви са ценностите на организацията и това, че тяхното мнение оказва влияние върху цялостната работна атмосфера, която се създава. Включи и темата за всички твои служители, които са от дълго време в компанията. Не пропускай да го правиш регулярно, а не само в период на EVP кампании. Проучване показва, че компаниите, които отчитат високи нива на ангажираност при служителите, имат 22% по-висока рентабилност и 21% по-висока производителност, което е показателно за важността на мнението на работодателите в компанията.

Много пъти си чувал за така наречените “адвокати” на бранда. Е, ако служителите са доволни от работното си място, то те ще споделят тази информация и могат да се превърнат в най-работещата част от цялостната EVP стратегия. Помисли как по естествен път да ги подтикнеш да го направят. Ако пък си успял да изградиш достатъчно добра EVP стратегия, то най-вероятно те сами ще го направят.

7. Определи каналите, които ще използваш

Важно е да знаеш в кои канали желаните служители прекарват по-голяма част от времето си и дали това е най-подходящата мрежа, чрез която да ги достигнеш със стойностното предложение. Тук със сигурност трябва да включиш маркетинг екипа, но е важно служителите по подбор на таланти също да бъдат запознати с типовете owned, earned и paid media, чрез които компанията се опитва да достигне до бъдещи служители.

Owned каналите представляват профилите в социалните мрежи, които най-вероятно са основният ресурс за привличане на таланти. Не бива обаче да се пропуска тестването и на друг тип – earned и paid, тъй като инвестицията в реклама може да увеличи многократно шансовете да намериш точно хората, които търсиш.

Споделянето на добри практики за изпълнение и оптимизация на Employer Branding стратегия продължава във втората част на нашата статия, която можеш да намериш тук.