Ексклузивно съдържание за Google Analytics 4

superHUMAN Блог

Първи стъпки в изграждането на Employee Value Proposition комуникация

Искаш да инвестираш в изграждането на ефективна Employee Value Proposition комуникация? Първата стъпка е в дефинирането на стойностното предложение. Начините и подходите са различни, но в основата си добрата Employee Value Proposition комуникация трябва да отговаря на въпроса: “Защо хората искат да работят за нас?”. В следващите редове ще ти споделим как да подходиш.

Започни с въпрос към хората, които в момента работят при теб

Първо трябва да разбереш какво по принцип е важно за хората, които работят при теб. Въпросите са насочени генерално към отношението на хората към работното им място, а не конкретно към работата им в твоята компания. Благодарение на отговорите разбираме какви са тригърите за избор на работодател и как да ги включим в своето стойностно предложение. Отговорите, които получаваме на тези въпроси, са т.н. двигатели за вземане на решение.

Какви може да са те? Виж в следващите редове:

 • Визия, мисия и ценности на компанията
 • Баланс между работа и личен живот
 • Приятелска работна среда
 • Вътрешноекипни обучения
 • Поле за лично и кариерно развитие
 • Бонусна система
 • Популярност и разпознаваемост на самата компания
 • Гъвкаво работно време
 • Възможност за развлекателни активности в офиса и за кратки почивки
 • Честни лидери, които подкрепят служителите и допринасят за развитието им

След като сме проучили какво е важно за хората, които работят при нас, преминаваме към проучване на нагласите им спрямо нашата компания отново по тези категории. Правим го, защото искаме да открием в кое ни е силата – къде и в коя категория сме с най-висока оценка. По този начин обрисуваме цялостната картина, около която можем да съсредоточим правилните и релевантни послания за нашата ЕVP комуникация.

Анализирай отговорите

От ERE Recruitment intelligence предлагат следната графика за разпределение на отговорите, която ще ни помогне за определянето на успешните послания в EVP комуникацията. Нека видим какво включва:

Artboard 1

На хоризонталната ос имаме скалата, която оценява нещата, които са важни за служителите, а на вертикалната са посочени възприятията на служителите към твоята компания спрямо тези показатели.

Къде да разчетем златната среда?

Силните послания за EVP откриваме там, където се припокриват нещата, които са важни за служителите, и нещата, които се отличават като силни страни на твоя бизнес.

 • Core Strengths – Златната среда – нещата, в които си добър и които също така са важни за служителите ти.
 • Ancillary Strengths – Допълнителни силни страни – това са неща, в които си добър, но са от по-малко значение за служителите ти. Тук не трябва изцяло да ги изключваш от EVP комуникацията, но фокусът не трябва да е върху тях.
 • Primary Weaknesses – Основни слабости – нещата, в които не си добър, но които в същото време са важни за служителите ти.
 • Latent Weaknesses – Второстепенни слаби страни – това са неща, в които не си особено добър, но и те не са от особено значение за служителите ти.

[PRO TIP] Обръщай внимание на последната категория. Тя е най-бързо променящата се, тъй като екипите постоянно се развиват. Ето как може да изглеждат резултатите от едно подобно проучване:

Artboard 1 copy

От примера можем да обособим следните най-силни EVP послания:

 • Здравословна работна среда.
 • Отговорни и справедливи лидери.
 • Баланс между личен и професионален живот/Баланс между работа и свободно време.

Започни да пишеш своята цялостна стратегия

Приеми тези насоки като наръчник за изграждане на релевантно и успешно конкретно за твоята компания стойностно предложение за служители (EVP). Отговорите на тези въпроси ти предоставят солидно количество информация на база insights, която ще ти помогне да изградиш стабилните основи на EVP комуникацията. Изграждането на правилната комуникация е само част от цялостната стратегия. А какви са стъпките за нея, може да прочетеш тук.