Ексклузивно съдържание за Google Analytics 4

superHUMAN кампании, разказани от нашите клиенти –
UACG

UASG inner

“Всъщност основното, което и ние сме се стремяли да постигнем, е да се погледнем с очите на кандидат-студентите, да видим какво е това, което привлича кандидат-студентите, за да дойдат да следват при нас. С дигиталния маркетинг, прилагането на дигиталния маркетинг ние успяхме всъщност да усетим мащаба на покриването с информация на целия този сегмент “кандидат-студенти”. A иначе чрез стандартните кампании, които се провеждат еднопосочно (ние говорим или ние пишем), провеждаме мероприятия в зала или пускаме имейли, след което нямаме представа колко хора са го прочели и колко хора са го разбрали. Чрез дигиталния маркетинг ние имахме обратната връзка да разберем и до колко хора е достигнало, и колко хора са го прочели, и колко хора са изгледали рекламите ни от край до край. Това не е никак малко като информация.”

Това ни сподели доц. Борис Цанков – заместник-ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Повече за предизвикателствата, възможностите и резултатите от съвместната ни работа през последните, както той ги описа, 3 WOW години можеш да разбереш, като изгледаш цялото интервю тук: