Ексклузивно съдържание за Google Analytics 4

superHUMAN Блог

Маркетинг план за скалиране на дигиталния маркетинг

Какво включва маркетинг плана на компания, чийто маркетинг е основан на lead generation? Как изглежда маркетинг планирането на компания в сектор, в който трябва да се формира търсене на конкретни решения? Избрахме да ти разкажем за скалирането на дигиталния маркетинг по примера на Viessmann – наш дългогодишен клиент.

Как се изготвя план за скалиране на дигиталния маркетинг на пазарен лидер?

Решихме да ти споделим повечето от слайдовете от презентацията от Digital4Plovdiv 2022, която представиха Иван Пантелеев, акаунт директор и съдружник в Xplora, агенция за интегриран дигитален маркетинг, и Милена Петрова, Sales & Marketing Manager на Viessmann България.

Презентацията с детайлния маркетинг план включва редица добри практики по отношение на:

 • анализ на текущата ситуация, по отделни елементи;
 • стратегия за развитие на дигиталния маркетинг;
 • ключови показатели за дигиталния маркетинг;
 • развитието през годините и добавянето на нови канали и формати.

Ако нямаш търпение – ето линк към презентацията, но те съветваме да видиш и допълнителните ресурси в края на статията.

На какви компании ще е полезна детайлната презентация за развитие на дигиталния маркетинг на Viessmann през годините?

Ако ти работиш в компания от някой от тези видове, или оказваш услуги на подобна компания – то тази презентация за маркетинг планиране и конкретни постигнати резултати ще ти е полезна:

 • Компании с акцент на Lead generation, за които е важно MQLs (Marketing Qualified Leads) да са много качествени, и да са почти SQLs (Sales Qualified Leads).
 • Фирми, които са лидери в сегмента си по отношение на стойностно предложение и стратегията им включва да развиват активно дигиталния си маркетинг.
 • Мултинационални компании, които имат наложен бизнес модел, но на локално ниво имат възможност да тестват, валидират, развиват и скалират дигиталния си маркетинг, на база на постигнати резултати.

Структура на презентацията за маркетинг стратегията и маркетинг плановете през отделните години

Самата презентация за многократно скалиране на дигиталния маркетинг при оптимален маркетинг бюджет включва следните части:

 • Начални акценти за 2018.
 • Какво надградихме през 2019 и защо?
 • Как “удари” 2020 и как реагирахме?
 • Какво и как засилихме през 2021?
 • Референции и полезни линкове.

Особено полезни ще ти бъдат секциите с анализа на текущата ситуация, с проследяването на лийдовете и на конверсиите, както и добавянето на нови формати, но едва след като е създадена нуждата инфраструктура и са обучени алгоритмите на дигиталните платформи кои са оптималните таргет потребители. В презентацията ще откриеш ясната връзка между маркетинг стратегия, годишен маркетинг план, реализирани дейности, постигнати резултати, консолидиране на изводите и последващо скалиране.

Анализ на текущата ситуация с цел формиране на дигитална стратегия

Самата презентация представя детайлни стъпки, резултати и изводи по време на многократно скалиране на дигиталния маркетинг при оптимален маркетинг бюджет.

Ако желаеш да видиш детайлно процеса по формулиране на стратегия или имаш интерес към подобна услуга – може да разгледаш услугата и примерите в сайта на Xplora:

Чек листи за развитие на дигиталния маркетинг

Тази презентация ще ти е полезна и защото включва конкретни чек листи за развитие на дигиталния маркетинг на компании. Конкретно вътре ще намериш:

 1. Първоначален анализ за формиране на стратегия (анализ, обсъждане, консолидиране на изводите с цел формиране на стратегия), който включва:
  – анализ на бизнес модела и продукта;
  – анализ на таргет потребителите;
  – анализ на сайта;
  – анализ на ресурсите.
 2. Ролята на аудиториите
 3. Връзка с уебсайта
 4. Връзка с процесите

Допълнителни ресурси за скалиране на дигиталния маркетинг

Ако искаш да видиш детайлно интервю с Милена Петкова, която на база на постигнатите впечатляващи бизнес резултати споделя за важността, но и за конкретните подходи, за съвместна работа на маркетинг и търговски екипи – можеш да гледаш епизода с нея, който Иван Пантелеев води в Xplore Marketing подкаста.

Ето и самата презентация за скалиране на дигиталния маркетинг на компания, която е постигнала отлични резултати, които надгражда всяка година – добавяйки нови канали и формати, но както ще видиш – управлявайки оптимално маркетинговия си бюджет.